Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Høstens arbeidsgiverkurs 2. og 3. november 2010: Fokus på pensjon

MBL inviterer til arbeidsgiverkurs i 2. og 3. november. Denne gangen vil vi ha fokus på pensjon, nedbemanning (med fokus på utvelgelsesprosessen og ansiennitetsprinsippet), arbeidstid og opphavsrett.

Grunnkurs i arbeidsrett 2. november
Nytt av året er at vi i høst inviterer til et grunnkurs for nye ledere eller andre som ønsker en oppfriskning av eller innføring i de mer grunnleggende temaer som er aktuelle for deg som arbeidsgiver. Kurset arrangeres i MBLs lokaler i Oslo sentrum (fra kl 1000-1500) og temaene vil blant annet være:
 

- Ansettelser v/ Iselin Bauer Seeberg, fung. fagsjef i MBL
   *Ansettelsesprosessen, prøvetid, arbeidsavtale, midlertidig ansettelser

- Opphør av arbeidsforhold v/ Vibeke Lærum Sundes, advokat i MBL
   *Når kan et arbeidsforhold avsluttes og hvordan går man frem?
   *Oppsigelse, avskjed, sluttavtale, endringsoppsigelse

- Kollektiv arbeidsrett v/ Tore Cappelen, advokat i MBL og Iselin Bauer Seeberg, fung. fagsjef i MBL
   *Tariffavtalesystemet, tvisteløsning og konflikthåndtering
   *Hovedavtalens bestemmelser om informasjon og drøfting
   *Gjennomgang av relevante tariffavtaler på MBLs område

Kurset vil være en fin anledning til å treffe andre ledere i mediebransjen og du vil også bli mer kjent med MBL og hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i arbeidsgiverspørsmål. Grunnkurset passer også som en introduksjon til arbeidsgiverkurset som arrangeres dagen etter og som vil behandle enkelte temaer mer i dybden.  
                                                            

Arbeidsgiverkurs 3. november: Pensjon og andre arbeidsrettslige temaer
Høstens arbeidsgiverkurs vil arrangeres 3. november på Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen  Første del av dagen vil MBLs jurister holde foredrag om ulike arbeidsrettslige temaer. Andre del av dagen vil spesialrådgiver i NHO, Kristin Diserud Mildal, vil holde et foredrag om pensjonsreformen og hva den betyr for deg som arbeidsgiver. Det er mulig å delta hele dagen, eller kun på foredraget om pensjonsreformen fra kl. 1330-1500.

Program:

0900-0930:  Registering og kaffe

0930-1030:  
Opphavsrett i arbeidsforhold v/ Pernille Børset, fagsjef i MBL
Journalistavtalens bestemmelser om opphavsrett forårsaker ofte uenighet mellom ledelse og de tillitsvalgte. De ulike bestemmelsene vil bli gjennomgått.

1030-1045:  Pause m/frukt

1045-1145:  Nedbemanning og oppsigelse på grunn av virksomhetens økonomi - nærmere om ansiennitetsprinsippet og utvelgelsesprosessen v/ Iselin Bauer Seeberg, fung. fagsjef i MBL  
MBL får mange henvendelser i forbindelse med oppsigelse på grunn av bedriftens økonomi, og dette innlegget vil belyse en del av de problemstillingene som ofte er en kilde til uenighet mellom ledelsen og de ansatte. Når er det anledning til å fravike ansiennitet? I hvilken grad er det anledning til å legge vekt på kriterier som kompetanse og egnethet ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp? Kan vi foreta en avdelingsvis nedbemanning eller må vi betrakte hele selskapet under ett? Dette er noen av temaene som vil bli tatt opp.

1145-1230:  Lunsj

1230-1330:  Arbeidstid v/ Tore Cappelen, advokat i MBL

Arbeidsmiljøloven og de ulike tariffavtalene inneholder en rekke bestemmelser om arbeidstid, og i dette innlegget vil rammene for overtid, arbeid på natt og i helger, samt skiftplaner bli belyst.

1330-1500: Nytt pensjonssystem fra 2011 – er du forberedt? v/ Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver i NHO
Hva betyr pensjonsreformen og ny modell for AFP for deg som arbeidsgiver?
Det vil bli gitt en orientering om pensjonsjonsreformen og hvordan du som arbeidsgiver bør forberede deg på de endringene som skjer fra årsskiftet. Kristin Diserud Mildal er spesialrådgiver i NHO innen pensjon og forsikring og har blant annet sittet i Banklovkommisjonen.

 

Praktisk informasjon og påmelding:

Grunnkurset i arbeidsrett arrangeres i MBLs lokaler i Kongens gt. 14 i Oslo sentrum 2. november kl. 1000-1500. Kurset koster kr 400,- inkl. lunsj.

Arbeidsgiverkurset arrangeres på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen 3. november fra kl. 0900-1500.
Kurset koster kr 850,- inkl. lunsj.

Pensjon alene: Det er også anledning til kun å melde seg på pensjonskurset, onsdag 3. november kl. 1330-1500 på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen. Pris kr 650,-.

Begge kurs: Dersom du ønsker å delta begge dagene er prisen kr 1100,- inkl. lunsj.

Kursene har begrenset antall plasser. Bindende påmelding innen 1. oktober til Ann Christin Hvidsten: ah@mediebedriftene.no. Vennligst opplys hvilke kurs du ønsker å delta på.

                                                                   **********************

Dersom det er temaer du ønsker at MBL skal behandle på fremtidige kurs, tar vi gjerne i mot innspill på dette. Vi holder også gjerne kurs andre steder i landet dersom det er tilstrekkelig interesse for det. Innspill kan sendes ibs@mediebedriftene.no.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no