Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Sept. 2010: Lesertall fra Forbruker & Media

Papirutgavene tilbake – stabilt i mediehusene: To tredjedeler av avistitlene som måles i TNS Gallups Forbruker & Media har lesernedgang. Nedgangen er totalt på syv prosent. Det er de rene løssalgsavisene og helgeutgavene som går mest tilbake. For første gang på mange år ser vi en sterk nedgang for nisjeavisene.

Lesertallene som presenteres i dag er de vanlige lesertallene fra Forbruker & Media. Som kjent har avisene investert i en ny indeks som vil gi markedet mer grundigere informasjon om aviskanalen. Disse tallene vil bli presentert når hele indeksen er klar, 21. oktober.

Avisene øker også sitt utvalg fra 30.000 intervju til 45.000. De tallene som presenteres i dag er basert på knappe 38.000 intervju i perioden august 2009 til juli 2010. Tallene sammenlignes med rapporten for ett år siden (perioden august 2008 til juli 2009).

 - To tredjedeler av avistitlene som måles i TNS Gallups Forbruker & Media har lesernedgang. Nedgangen er totalt på syv prosent.

- Det er de rene løssalgsavisene og helgeutgavene som går mest tilbake.

- For første gang på mange år ser vi en sterk nedgang for nisjeavisene.

- De større regionavisene og de mange lokalavisene har samlet sett også tilbakegang, men i langt mindre grad.

- Fortsatt leser 75 prosent av befolkningen over 12 år minst én papiravis daglig (79% prosent på hverdager).

- 88 prosent leser minst en papir- eller nettavis daglig. Nettutgavene har fortsatt vekst.

- Sterk vekst for mobilutgavene.

-  Mediehusenes samlede oppslutning er stabil.

 Løssalgsavisene

I likhet med opplagsutviklingen er det løssalgsavisene som har størst nedgang. Dagbladet har en nedgang på 15,5 prosent, mens VG taper 12,6 prosent. Lyspunktet for disse titlene er en sterk vekst for alle mobile tjenester.

 Bergensavisen, som også har en stor andel løssalg, taper også mange lesere.

 Region- og lokalavisene

De større regionavisene har en langt bedre utvikling. Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad taper noen lesere, men nedgangen er langt mindre (mellom to  og syv prosent).

 De mange lokalavisene har en samlet nedgang på 4,7 prosent.

Nisjeavisene

Veksten i lesertall for Morgenbladet og Klassekampen har stoppet opp. Andre nisjeaviser, som Dagens Næringsliv, Finansavisen, Vårt Land og Nationen har tilbakegang. Totalt taper nisjeavisene 8,1 prosent.

 Stabilitet for mediehusene

Mediehusenes samlede oppslutning er stabil. Veksten i nett- og mobildekningen oppveier nedgangen i lesertallene for papirutgavene. Men veksten på de nye plattformene skaper ikke lenger vekst for mediehusene. Unntaket er Aftenposten, som samlet sett øker tilslutningen.

 Det nye er veksten på mobilutgavene. Selv om dekningsandelen fortsatt er lav, er veksttakten stor.

 Hittil er det bare de største mediehusene vi har et samlet tall for. Ved neste rapportering i februar vil vi ha tall for de fleste av landets mediehus.

I tillegg utvikler de tradisjonelle avishusene stadig nye produkter på andre plattformer. Dette gjør at mediehusene beholder sine sterke posisjoner i de respektive markedene, uttaler Holbæk-Hanssen.

 Fortsatt på verdenstoppen

  • Det er ingen tvil om at de papirbaserte avisproduktene sliter med å holde på sine lesere, uttaler Helge Holbæk-Hanssen, fagsjef i Mediebedriftenes Landsforening.
  •  
  • Samtidig må vi huske på at vi fortsatt er på verdenstoppen i aviskonsum. I den siste statistikken fra World Association of Newspapers (”World Press Trends 2010”) rangeres Norge på toppen. Vi har igjen gått forbi Japan.
  •  
  •  Lesertall for avis her:
  •  Lesertall for samkjøringer her:
  •  
  • Kontaktpersoner:

MBL: Helge Holbæk-Hanssen: hhh@mediebedriftene.no(90820267)

TNS Gallup: Knut-Arne Futsæter: knutarne@tns-gallup.no(90770067)

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no