Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Utsatt til midten av mars. Vinterens kurs i opphavsrett ”Praktisk opphavsrett i trykt og digitalt miljø”

holdes i MBLs lokaler onsdag 16. februar 2011 fra kl 09-12. Temaene relaterer seg til problemstillinger som er aktuelle for tiden, blant annet:

OBS. Utsatt til midten av mars

Onsdag 16. februar 2011 (kl 0900-1200):

 

- Medieforetakenes adgang til lenking , bruk av videoklipp, musikk og ”enbedded” materiale. Den raske tekniske utviklingen åpner mange muligheter, men reiser også mange spørsmål – særlig på opphavsrettens område. Hva slags regler gjelder for opphavsrettsvern på papir og på nettet? Gjelder samme regler for trykt og digitalt miljø? Hva kan man gjøre og ikke gjøre med materiale som andre har opphavsrett til? Hva slags begrensninger gjelder for lenking, videoklipp, musikk og ”enbedded” materiale? I praksis kan det være vanskelig å vite hvor grensene går for bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. Vi vil forsøke å klargjøre dette.
 

- Medieforetakenes adgang til digitalisering av arkiv. De siste år har mange medieforetak startet arbeidet med å digitalisere gamle arkiver. Dette reiser følgende problemstillinger; Kan norske medieforetak på bakgrunn av eksisterende regel- og avtaleverk legge tidligere utgitte papiraviser over i digital form og gjøre de digitaliserte versjoner tilgjengelige for allmennheten, uten at det kreves særskilt samtykke fra journalisten? Spiller det noen rolle om digitaliseringen har et ikke-kommersielt formål? Kurset tar sikte på å klargjøre hva slags regler som gjelder på området.
 

- Med mer   (endelig program er ikke fastsatt).
  
 

Kursavgift:
16. februar kr 300,- inkl lunsj
 

Kurssted:
MBLs lokaler, Kongens gate 14, Oslo


Påmelingsfrist:
10. januar 2011. Begrenset antall plasser.
Bindende påmelding til: ah@mediebedriftene.no

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no