Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Åpning for produksjon av aviser på helgedager

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Fellesforbundet har blitt enige om en avtale som gir åpning for produksjon av nyhetsaviser på en del hellig- og høytidsdager.

Enigheten har kommet som følge av at partene i tariffrevisjonen på avisoverenskomsten (avtale nr 58) ble enighet om å sette ned et utvalg for å se på dette temaet.

Arbeid med aviser på de avtalte helligdager skal kompenseres med et særskilt tillegg på 200 prosent per time og opparbeidelse av en betalt fridag per arbeidet skift/dag. Lokalt skal det avtales bestemmelser om varsling, bemanning og arbeidsplan.

Fellesforbundets ønske om en avtale som også behandlet rammer for ordinære søndagsaviser ble ikke imøtekommet. Avtalen utløper ved neste tariffrevisjon i 2014.

Klikk her for avtalen

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no