Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Dagskurs i arbeidsrett – 13. november kl. 1000-1500

Dette kurset passer godt både for deg som er ny som leder eller MBL-medlem, eller som ønsker en oppdatering av aktuelle temaer, bl.a.:

·         Ansettelser, herunder midlertidige ansettelse

·         Tariffavtalesystemet og tvisteløsning etter Hovedavtalen

·         Hovedtrekk ved tariffavtalene for journalister og enkelte andre avtaler

·         Forholdet mellom arbeidstakere og frilansere

·         Avslutning av arbeidsforhold

·         Opphavsrett

·         Arbeidstid

 

Kurset er en fin mulighet til å bli bedre kjent med MBL og få oversikt over hvilke tjenester vi tilbyr. Det er også en fin anledning til å møte andre ledere i bransjen. Kurset er egnet til å kombinere med frokostseminaret om håndtering av personalsaker som arrangeres dagen etter, og som går mer i dybden.
Pris kr. 850,-. Prisen inkluderer lunsj og nyttig kursmateriell. Kurset holdes i MBLs lokaler i Kongens gt. 14.
 
Påmelding via LINK

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no