Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Magasin - og ukepressen vinner terreng i annonsemarkedet

Annonsørene strømmer til magasinene og ukebladene. Magasin og ukepresse har hittil i år hatt en annonseøkning på mer enn 12 prosent. Det viser mediebarometeret til Mediebyråforeningen, som er basert på annonsesalg i løpet av årets første syv måneder.

 Innen magasin- og ukepressebransjen har det vært jobbet systematisk med utvikling og innovasjon for å snu en negativ trend og motbevise spådommer om fortsatt fall. At denne mediekanalen vokser i takt med markedet, er motsatt en utvikling  mange spådde på begynnelsen av året, da man mente at print var under press.

- Vi er selvsagt meget godt fornøyd med å gå frem på mediebarometeret til mediebyråene. Dette betyr at vi har klart å formidle magasin - og ukepresses kvaliteter til mediebyråene, sier Roger Hansen adm. dir i Aller Gruppen og leder i MBL grupperingen for ukepresse og magasin.

- Det har vært jobbet målbevisst med å løfte kompetanse omkring magasin og ukepresses styrke og relevans i forhold til segmentering og treffsikkerhet, og ikke minst i forhold til påvirkning av opinionsledere. Bransjen har blant annet avholdt felles byrårunde og ulike frokostseminarer med mediebyråene for å bygge denne kompetansen. Vi ser også at flere bruker vår kanal for treffsikker kjøpsutløsende reklame, noe som er med å bidra til den kraftige veksten, sier Hansen.

For å styrke posisjonen videre, utvikles det nå en ny ukepresseundersøkelse for å bedre imøtekomme markedets behov for underlag i medievalgsprosesser. Arbeidet startes i høst, og overgang til ny modell er planlagt i 2012.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no