Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

September 2011: Lesertall

Nye lesertall for avisene - målt fra august 2010 til juli 2011: Det er fortsatt nedgang i lesertallet for avisene, men nedgangen siste halvår har flatet ut. Nettutgavene fortsetter å vokse. Dermed blir mediehusenes samlede dekning stabil. Dette viser de nye leser- og brukstallene fra Forbruker & Media.

 

Dette er de viktigste tallene:

* Papirutgavene går tilbake med 6,5 prosent

* Tilbakegangen er størst for løssalgsavisene VG og Dagbladet.

* Nettutgavene for samtlige målte aviser vokser med syv prosent.

* Fortsatt leser 72 prosent av befolkningen over 12 år minst én papiravis daglig (76 prosent på hverdager).

*87 prosent leser daglig en papir- eller nettavis

* Vi leser i snitt 1,3 aviser på papir daglig.

*De fire målte lørdagsavisene viser en nedgang på 8,3 prosent, mens søndagsutgavene går tilbake med 13 prosent.

 

Det er løssalgsavisene som har størst nedgang. VG og Dagbladet har en reduksjon i lesertallet på ca. 13 prosent i forhold til samme periode i 2009–2010. Den prosentvise nedgangen siste halvår er imidlertid lavere, særlig for Dagbladet.

Begge avisenes nettutgaver fortsetter å vokse slik at avisenes samlede markedsdekning er stabil.

De større regionavisene har en mer gunstig utvikling. Aftenposten og Fædrelandsvennen går tilbake vel seks prosent. Bergens Tidende og Adresseavisen går tilbake med mellom to og tre prosent. Stavanger Aftenblad er en av få aviser som kan vise til en svak vekst siste år. Regionavisene har også en bedre utvikling siste halvår.

Lokalavisenehar samlet sett en tilbakegang på 5,8 prosent siste året.

De fleste lokal- og regionavisenes nettutgaver viser vekst.


Blant nisjeavisene er det store forskjeller i lesertallsutviklingen. Klassekampen har en leservekst på 10 prosent. Samlet sett går de tilbake med 3,7 prosent.

Stabilt for mediehusene I Forbruker & Media måles nå også samtlige redaksjonelle nettsteder for å vise mediehusenes samlede styrke i sine dekningsområder. Tallene viser en overgang fra papir til nett, også for mindre mediehus. Samlet sett er markedsdekningen stabil for de fleste mediehusene.

Tabellene viser:

·         Lesertall for papiravisenes (i hele 1.000 lesere) (tre siste rapporteringer: rapport 10/2, 11/1 og 11/2)

·         Lesertall for avisene annonsesamkjøringer (tre siste rapporteringer: rapport 10/2, 11/1 og 11/2)

·         Lesertall for redaksjonelle nettsteder (tre siste rapporteringer: rapport 10/2, 11/1 og 11/2)

·         Lesertall for annonsesamkjøringer på nett (siste to rapporteringer: 11/1 og 11/2)

Kombinasjonsdekning

 

Kontaktpersoner

·         MBL: Helge Holbæk-Hanssen: hhh@mediebedriftene.no(telef.: 90820267)

·         TNS Gallup: Knut-Arne Futsæter: knutarne@tns-gallup.no(telefon: 90770067)
 

 

Lesertallene som presenteres i dag er avisenes måling i TNS Gallups Forbruker & Media. Undersøkelsen måler avisenes papir- og nettutgaver, og gir således også tall for mediehusenes samlede dekning. Tallene gjelder for perioden august 2010 tom. juli 2011 og er basert på 46.436 intervjuer (personer over 12 år).

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no