Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Magasin- og Ukepressen velger TNS-Gallup

Magasin- og Ukepressegrupperingen i MBL har mandag 26. september 2011 signert en avtale med TNS-Gallup om ny leserundersøkelse fra og med 2012. Magasin- og ukepressen ønsker på denne måten å imøtekomme markedets behov for bedre dokumentasjon.

 

Den nye undersøkelsen vil på en langt bedre måte dokumentere mediekanalens unike egenskaper, og vil være internasjonalt banebrytende hva gjelder metode og innhold.

Magasin- og Ukepressen har i dag kontrakt med Synovate. Denne kontrakten går ut i 2012. I denne forbindelsen ble det sendt ut anbudsinnbydelse til en ny undersøkelse. Etter en samlet vurdering har et enstemmig styre i Magasin- og Ukepressegrupperingen i MBL bestemt å signere ny avtale med TNS-Gallup.

-Vi tror den nye undersøkelsen langt på vei vil tilfredsstille markedets krav, og vil gi hele vår bransje et løft i konkurransen med andre mediekanaler, sier Roger Hansen, adm.dir. i Aller Gruppen og leder i MBL grupperingen for ukepresse og magasin.

For å styrke posisjonen videre, utvikles nå den nye ukepresseundersøkelsen for å bedre imøtekomme markedets behov for underlag i medievalgsprosesser. Den nye undersøkelsen vil være operativ for markedet høsten 2012 eller fra nyttår 2013.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no