Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

EU-parlamentet sier ja til lavmoms på digitalt innhold

Gode rammebetingelser i vår digitale medietid. En nullmoms- eller superlav moms er målet for europeiske utgivere, uansett plattform. Utgiverorganisasjonen ENPA, har satt opp 10 prioriterte punkter fra sitt ståsted til EUs digitale agenda. Her er moms et av de ti punktene.

 

Representanter fra ENPAS styre skal i et møte 24. november treffe ansvarlig EU-kommissær, Algirdas Semeta, for å snakke om verdien av null- eller superlavmoms på alle medieplattformer.  Det er ventet en uttalelse fra EU-kommisjonen før jul.

Bakgrunnen er at EU ønsker å gjennomgå hele momssystemet. I den forbindelse har EU-kommisjonen stilt medlemslandene en rekke spørsmål i en såkalt grønnbok om fremtidens momssystem i EU. Et av spørsmålene er hvordan momssystemet skal håndtere at en rekke varer som har lavmoms, også finnes i digital form, og da med full moms.

Nylig stemte EU-parlamentet med overveldende flertall for at like produkter må ha samme moms. I mai stemte den svenske Riksdagen enstemmig for å anbefale at EU går inn for lavmoms på digitale aviser, tidsskrifter og bøker. Det er innholdet, ikke publiserings- eller distribusjonsmåte som skal avgjøre.

Her i Norge har det regjeringsoppnevnte mediestøtteutvalget også foreslått en lavmoms på digitalt innhold.

Her er ENPAs 10 punkter

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no