Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »
Mitt første møte med pressen
Nyheter
Om avis
Opplags- og lesertall
Norsk Opplagskontroll
Annonsestatistikk
Annonsepraksis
Aviskatalogen
Årets Mediepriser- AVIS
Årets salgs- og opplagsavdeling
Best Yet
Unge lesere
Fullt Hus
Markedsføringsrett
Medlemmer

Annonsemarkedet: Innstikk, nett og ukepresse vokser fortsatt

Dagspressen omsatte for 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal i år. Det betyr en markedsandel på 30 prosent og at papiravisene fortsatt er overlegne som annonseorgan. Men kanalen taper likevel nesten to prosent av reklameinntektene sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ukepressen øker med nærmere 11 prosent i samme periode, mens nettet kan vise til 11,6 prosent økning.

 

Totalt fortsetter reklamemarkedet å vokse, også tredje kvartal, slik det har gjort de siste syv kvartaler, vier den siste målingen til IRM (Institutet for Reklam- och Mediestatistik), som samler inn og måler annonseomsetningen i norske medier. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor er veksten på fem prosent. Men veksten synes å avta, fordi den er lavere i tredje kvartal enn i de to foregående. Totalt ble det omsatt for 4 194 millioner annonsekroner i årets tredje kvartal.

Ifølge IRM begynner man nå å merke en viss nedgang i enkelte markeder i avisene. Alle kategorier har nedgang i siste kvartal, men nedgangen er ulikt fordelt. Mens riksavisene hadde seks prosent nedgang på annonsesiden, hadde lokalavisene 1,5 prosent, og storbyavisene bare 0,3 prosent. Gledelig er det imidlertid at innstikk i avisene har en fortsatt vekst. Disse måles som en egen mediekanal i IRMs måling, og økte sin omsetning i årets tredje kvartal med 7,3 prosent.

For ukepressens del går det stadig rette veien. Med en omsetning i tredje kvartal på 139 millioner kroner, er det en vekst på hele 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I 2010 vokste dessuten ukepressens inntekter gjennom hele året.

Annonseringen på internett økte med 11,6 prosent i tredje kvartal i år. Reklameinntektene var på totalt 1022 millioner kroner, som betyr at nettet fortsetter å øke markedsandelen. Rubrikkannonseringen på nett har økt med 21 prosent i årets ni første måneder, sammenlignet med fjoråret. Det er imidlertid merkevareannonseringen som er størst på nettet, og som økte med ni prosent i tredje kvartal.

De største taperne er fagpresse og radio som taper henholdsvis 6,8 og 10 prosent i tredje kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2010.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no