Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ny rapport: Digital betalingsvilje – større enn antatt

Betalingsvilje på nett. Den store diskusjonen fortsetter. Nå er det interessante funn i forbindelse med en fersk internasjonal rapport utarbeidet i regi av MBL. Rapporten viser at det er sterkere digital betalingsvilje hos abonnentene enn tidligere antatt, og at papir og digitalt sammen kan ha en positiv effekt på avisenes opplagsutvikling. – Svært interessant for bransjen, sier MBLs fagsjef, Geir Engen (bildet).

-MBL skal bruke tid og energi på den svært interessante rapporten, sier fagsjef, Geir Engen

 

Det er det globale konsulentselskapet Accenture som har utarbeidet rapporten for MBL. Selskapet har kartlagt suksessfulle betalingscaser i de mest relevante internasjonale markeder, samt sett på omfanget av betalte digitale produkter for ulike medieplattformer.

I detalj er det i studert 76 ulike produkter der man har sett på hvilke betalingsløsninger som fungerer innenfor de tre kategoriene, hard pay wall (betaling for alt), freemium (litt gratis, litt betalt) og metered access (et visst antall artikler er gratis). Eksempelvis har man sett på hvilke typer løsninger som fungerer, og på trafikken før og etter at betalingsløsninger er satt opp.

-Resultatet i denne rapporten er mer sammensatt og positivt enn vi tidligere har fått inntrykk av, sier MBLs fagsjef Geir Engen. Han understreker særlig funnet fra USA som kan tyde på at mediehus som har gitt abonnentene tilgang til et digitalt abonnement, har opplevd positiv effekt på opplagsutviklingen. – Dette er et svært interessant funn i en svært interessant rapport. Materialet skal vi bruke tid og energi på til å bygge videre på, sier Geir Engen.

Rapporten fra Accenture kan sendes ut til medlemmer. Ta kontakt med Geir Engen

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no