Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

De nominerte til Årets salgsavdeling og Årets opplags- og markedsavdeling 2011

26. mars deler MBL ut prisene Årets salgsavdeling og Årets opplags- og markedsavdeling 2011, under MBLs markedsdager i Alta. Nå har juryen offentliggjort nominasjonene til de to prisene. 12 salgsavdelinger og fem opplags- og markedsavdelinger er med til finalerunden. Les hvilke de nominerte er her:

Til årets salgsavdeling 2011 er disse nominert: 

 

 

1.     Klassekampen

2.     Bygdeposten

3.     Stavanger Aftenblad

4.     Bonnier

5.     Akershus Amtstidende

6.     Oslo Lokal (Aftenposten Bydelen)

7.     Dagbladet

8.     Aftenposten Eiendom

9.     DN

10.   Finansavisen

11.   Aftenposten stilling

12.   Lokalavisene Oslo

Juryens betraktninger rundt årets konkurranse:

Det har aldri vært mer spennende enn i år å lese de bidragene som har kommet inn - av den enkle grunn at nivået på mange av bidragene ligger svært høyt. Det er blitt mer substans i satsingen hos flere for å utvikle profesjonelle salgsavdelinger. Deltakernes situasjon hva gjelder utfordringer og tilgjengelige ressurser til å møte utfordringene varierer selvsagt, men det er mange fellestrekk som preger bidragene.

·        Annonseselgeren har i stor grad utviklet seg til å bli medierådgivere, hvor annonseløsninger ofte skreddersys og testes for å sikre riktig bruk av kundenes annonsesatsing. Det fokuseres mye på markeds- og mediekunnskap.

·        Case som presenteres fokuserer like mye på kundenes resultater som mediets resultater - en riktig bevegelse fra salgsorientering til kundeorientering.

·        Regelmessig salgstrening for å styrke salgsprosesser og selgernes gjennomslag i prosessens ulike deler, koblet med tett lederoppfølging og coaching – sterke salgskulturer.

·        Deling av suksesshistorier internt og mellom avdelinger for å lære av hverandre. Salg har blitt teamarbeid.

·        Sterkere bevissthet i de enkelte medier hvor de har sine salgsfortrinn og dyrking av utvalgte kunde-/markedssegmenter.

·        Kontinuerlige forbedringsprogrammer basert på LEAN filosofi, hvor felleskap rundt felles mål og god samhandling er noen av ingrediensene.

·        Fokus på å skape attraktive arbeidsplasser for annonseselgerne for å sikre at opparbeidet erfaring og kompetanse forblir i organisasjonene.

Mange av de innleverte bidragene preges av mye stolthet i forhold til hva som gjøres og de resultater som er oppnådd med ulike initiativ og tiltak. Det tyder på en stor grad av åpenhet til endring i tråd med de endringer markedet krever. Med andre ord at vi har å gjøre med mange fremoverlente aktører i bransjen.

 

Til årets opplags- og markedsavdeling 2011 er disse nominert:

 

 

1.     Firda Media

2.     Dagens Næringsliv

3.     Klassekampen, og

4.     Stavanger Aftenblad

5.     Egmont Hjemmet Mortensen

 

Juryens betraktninger rundt årets konkurranse:

Finaleheatet på opplagssiden består av fire spennende og på mange måter svært ulike kandidater – men som samtidig har flere viktige fellestrekk.

Samtlige demonstrer gjennom sine besvarelser at opplagsfunksjonen har utviklet seg fra rent avis-/bladsalg til å bli en integrert del av mediehusenes forretningsutvikling.

Ved å arbeide strukturert, og ved å dele kunnskap om lesere og markedstrender - både på tradisjonelle og nye plattformer - fremstår dagens opplagsfunksjon hos finaleavisene som en sentral samarbeidspartner i den nødvendige strategiske tilpasningen til et marked i kontinuerlig endring, som alle mediehus står overfor.

Alle besvarelsene dokumenterer en sterk bevissthet med tanke på viktigheten av å bygge bred kompetanse, noe som gir et bedre og tryggere fundament, både for effekt av ulike salgs- og markedstiltak - samtidig som det bidrar til å styrke mediehusenes kunnskap om det som er helt sentralt for videre utvikling, både på produkt- og markedssiden.

De fire avisene viser til mange og spennende cases og kampanjer, og alle viser både evne og vilje til å tenke utradisjonelt, både med hensyn til bruk av virkemidler og kanaler.

Utgangspunkt, størrelse og ressurstilgang skiller finalekandidatene. Til tross for dette oser alle tilsendte besvarelser av entusiasme, en offensiv holdning – og tro på den retning og strategi som er lagt. Og at opplagsfunksjonen i utvidet betydning kan spille en avgjørende rolle og forskjell i morgendagens mediemarked.

 

Juryen består av Trond Andersen, Trond Enger og Oddvar Bjørkvik

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no