Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Nytt forslag til opplagsregler inkluderer alle plattformer

En ny tid krever nye opplagsregler. Mens dagens regler for opplag bare omfatter papiravisene, samt de få PDF-utgavene som distribueres, må man med fremtidens regler tenke nytt, offensivt og helhetlig. -Utviklingen går jo i en rivende fart, så de reglene vi vedtar i dag, vil nok helt sikkert bli endret underveis i tråd med nye tekniske og markedsmessige løsninger, sier MBLs fagsjef Helge Holbæk-Hanssen (bildet)

 På siste hovedstyremøte i MBL ble forslag til nye regler godkjent, men bare som midlertidige, og dersom departementet tar hensyn til dem i ny forskrift, uttalte hovedstyret.

 -Utviklingen går jo i en rivende fart, så de reglene vi vedtar i dag, vil nok helt sikkert bli endret underveis i tråd med nye tekniske og markedsmessige løsninger, sier MBLs fagsjef Helge Holbæk-Hanssen, som har ledet arbeidet med de nye reglene. Men ut fra dagens behov vil det bli to grupper ulike produkter som skal kontrolleres.

 

I den ene gruppen vil det produktet som defineres som E-avis, altså en avis som er tilnærmet lik papirutgaven, opplagsmessig vil bli slått sammen med dagens papiravisopplag. – Det vil komme et nytt reglement for denne gruppen som skal gjelde for opplagsåret 2012, opplyser Holbæk-Hanssen.

I den andre gruppen, skal andre digitale produkter inn. Denne gruppen innbefatter produkter som skiller seg vesentlig fra papiravisene. Disse vil få egne opplagstall gjeldende allerede for året 2011.

-Samtidig som bransjen ikke må ha et regelverk som hemmer nødvendig innovasjon i mediebedriftene, må bransjen må ha et regelverk som er utformet på en slik måte at det har tiltro i markedet og overfor myndighetene, understreker MBLs fagsjef.

 

Det betyr at produktet må være betalt, prinsippet om ”penger på bok”, som i dag gjelder for papiropplaget, må også ligge til grunn for telling av opplag på andre plattformer, salget må skje gjennom individuell bestilling og betaling, som i dag, samt at regelverket bare omfatter redaksjonelle produkter.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no