Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Opplag- og lesertall for Magasin - og Ukepressen 2011: Stabil lesing – færre kjøp

De offisielle lesertallene fra Ipsos MMI (tidligere Synovate) viser stabil lesing av blader og magasiner siste år. Stabiliteten opprettholdes ved at flere titler kommer til i målingen. Seks av 12 bladkategorier har fremgang, ikke minst Bolig og Interiør.

Det samlede kjøpet av magasiner og ukeblad i 2011 falt med 7,0 prosent på sammenlignbare titler i 2011. Imidlertid kom det til 15 nye titler mens tre falt fra. Tar vi med disse titlene, er tilbakegangen 4,5 prosent. Se og Hør er fortsatt det største bladet, men Hjemmet tar kraftig innpå. Bare 36 eks. skiller nå de to ukebladene. Opplagsvinner i fjor ble Shape Up med en pluss på 3.214 eks.
 

Opplagstallene
Magasin- og ukepressen opererer både med tall for gjennomsnittlig opplag og med totalkonsum (gjennomsnittsopplag x antall utgivelser).

Snittopplaget 2011 for sammenlignbare titler havnet på knappe 2,7 mill. eks. – en minus på 250.000 eks. (-8,4 prosent). Legges opplaget for de nye titlene til, blir snittopplaget tilnærmet lik det i 2010.

Ni av de 15 nye titlene er knyttet til selskapet Sport Media, som nå er blitt MBL-medlem.

I de siste årene har spesialbladene styrket sin posisjon i forhold til de brede familie- og aktualitetsbladene. Denne tendensen fortsatte i 2011, men det er noen interessante trekk blant de tradisjonelle familiebladene: Allershar for første gang en svak opplagsfremgang.

Ser vi på opplagsutviklingen innen ulike kategorier, er det gruppene "Bolig og interiør" og "Kvinne" som fortsatt klarer seg best. Denne gangen har gruppen "Sport, reise, friluftsliv, vitenskap" også en bedre utvikling enn gjennomsnittet.

Opplagsvinnerne i 2011 ble Shape Up(Det Nye spesial)(+3.214), Vi Over 60(+2.667) og Bedre Helse(+1.759).

Størst tilbakegang har aktualitetsbladene Se og Hør Weekend(-21.449) og Her og Nå(-15.455).

 Lesertallene
Samlet sett er lesertallene denne gangen mer stabile enn opplagstallene. Ipsos MMI har registrert et samlet antall lesertilfeller av magasiner og ukeblader på 26,9 mill. mot 26,7 mill. for ett år siden. I likhet med opplagstallene er det kategorien "Aktualitet & TV" som taper mest, mens "Bolig og Interiør" øker mest.

Følgende titler vokser mest i 2011: Økonomisk Rapport(+37.000), Teknisk Ukeblad(+33.000) og Vakre Hjem & Interiør(+25.000).

Størst tilbakegang har Se og Hør, tirsdag(-112.000), Nemi(-42.000) og Se og Hør Weekend(-41.000).

Opplagstallene her:

Lesertallene her:

Presentasjon her:

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no