Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Over 7 millioner til lokal-TV

Medietilsynet har delt ut over 7 millioner kroner til lokal-TV. Pengene er gitt som produksjonsstøtte og støtte til kompetansehevende tiltak hos stasjonene. Totalt 15 stasjoner deler de tildelte midlene.

 

Fagutvalget hos Medietilsynet har delt ut tilskudd til lokalkringkastingsformål for 2012.

87 konsesjonærer søkte på i alt 244 prosjekt, 71 fra radio og 16 fra tv. Samlet søknadssum var på vel 30 millioner kroner. Medietilsynet har delt ut om lag 9,1 millioner kroner i stønad for 2012 for delt på lokalradio og lokal-TV. Det er i tillegg gitt driftsstønad til Norsk lokalradioforbund og lokal-TV-grupperinga i Mediebedriftenes Landsforening på 2.2 millioner kroner per organisasjon.

-Pengene som er tildelt lokal-TV-grupperingen i MBL brukes til fellesprosjekter for lokal-TV bransjen, forteller prosjektleder i MBL, Halvor Borse.

Her kan du se hele tildelingslisten.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no