Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Doktorgrad på kvinneblader

Kos, belønning, gjenkjennelse, relevant informasjon og innovasjon. Det er kravene norske kvinner stiller til sine ukeblader, i følge en ny doktorgrad om emnet. I dag disputerer Brita Ytre-Arne (30) sin doktorgrad om kvinneblader og deres lesere ved Universitetet i Bergen.

Brita Ytre-Arne (30) tar doktorgrad i kvinneblader. Foto: Zulfikar Fahmy

 

Ytre-Arne har undersøkt hvordan og hvorfor norske kvinner leser kvinneblader. Hvilken rolle spiller bladlesing i hverdagslivet, og har kvinneblader betydning for lesernes identitet?

Hun har funnet at kvinnebladlesing er en kompleks medieerfaring med mange dimensjoner. Papirmagasiner kan lett oppfattes som gammeldagse i et digitalt medielandskap, men leserne liker de materielle kvalitetene til blader de kan «holde i hendene».

Leserne vurderer bladenes virkelighetsframstillinger ut fra sin egen identitet og livssituasjon, samtidig som bladene kan bidra til å justere deres oppfatning av hva det vil si å være kvinne i Norge i dag. Leserne bruker bladene som en ressurs for å relatere egne liv til samfunnet de lever i. Dette betyr at bladlesing har en indirekte – men vesentlig - kulturell og samfunnsmessig funksjon.

Brita Ytre-Arnes avhandling består av fire vitenskapelige artikler og et sammendrag. Hver artikkel representerer en ny teoretisk innfallsvinkel til kvinnebladlesing som medieerfaring. Avhandlingen bidrar dermed til teoriutvikling i internasjonal kvinnebladforskning samtidig som den belyser et lite utforsket felt i norsk medievitenskap.

Doktorgradsprosjektet har blitt finansiert av MBL og UiB.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no