Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Distribusjon: Viktig seier i tingretten

Avisbud skal lønnes utfra en avtalt og fast rutetid. Budet vil da ha krav på lønn for denne tiden uavhengig om det i praksis bruker kortere eller lengre tid. Det slår Sør-Trøndelag tingrett fast i en nylig avsagt dom vedrørende avlønningssystemet for avisbud.

Advokat og leder for MBLs juridiske avdeling, Iselin Bauer Seeberg.

 

Arbeidsgiversiden vant nylig en viktig seier i tingretten. Saken gjaldt et avisbud som mente at det tok lengre tid  enn den fastsatte rutetiden å gjennomføre avisdistribusjonen. Hun gikk til domstolene med krav om timebetaling for det overskytende arbeidet, men vant ikke frem. Dommen sier klart at arbeidstaker ikkehar krav på lønn for den tid han eller hun står til arbeidsgivers disposisjon, men må forholde seg til gjeldenderutetid– selv om det i praksis tar lengre tid å gjennomføre avisdistribusjonen.

Advokat og leder for MBLs juridiske avdeling, Iselin Bauer Seeberg, førte saken på vegne av arbeidsgiver. – Jeg er glad vi nådde frem med våre synspunkter. Konsekvensene av arbeidstakers syn ville langt på vei innebære at man overlater til avisbudene å bestemme sin egen arbeidstid, noe som ville hatt svært store økonomiske konsekvenser for hele bransjen. Dette er en fornuftig og riktig dom. Nå vil vi jobbe videre for å finne gode løsninger på de utfordringer distribusjonsbransjen står ovenfor, sier Seeberg.

Det gjøres oppmerksom på at dommen ikkeer rettskraftig.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no