Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Krenkelse av privatlivets fred – full seier i tingretten

Offentlig tilgjengelige dommer kan brukes som kilde til saker uten at det krenker privatlivets fred. Sunnhordland tingrett har nylig avsagt dom i en sak der en kvinne krevde oppreisningserstatning etter en avisartikkel som omtalte straffesaken mot henne. Det ble full seier til avisen.

 

Avisartikkelenble først klaget inn og felt i PFU til å være i strid med Vær Varsom Plakaten. Den omtalte kvinnen brakte deretter saken inn for Forliksrådet, som tilkjente henne kr 100 000 i oppreisningserstatning. Forliksrådets dom ble anket inn for Sunnhordland tingrett, som opphevet dommen fra forliksrådet. Tingretten uttalte at den publiserte artikkelen ikke innebar en krenkelse av privatlivets fred, da de publiserte opplysningene utelukkende var hentet fra en offentlig straffesak.

MBLs advokat Vibeke Lærum Sundnes førte saken på vegne av avisen. - Jeg er glad for dette resultatet. Det er en fornuftig dom som er viktig for ytringsfriheten, sier Sundnes.

Det gjøres oppmerksom på at ankefristen ikke er gått ut og at dommen derfor ikke er rettskraftig.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no