Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Journalistoppgjøret i havn

Partene i lønnsoppgjøret for 4.200 journalister i avis, ukepresse og etermedier er kommet til enighet. Dette ble klart natt til onsdag. - Oppgjøret ble dyrere enn vi har ønsket oss, men vi er likevel tilfreds med at vi kom fram til en forhandlingsløsning, sier MBLs forhandlingsleder Arvid Sand (bildet).

 

Avisjournalistene hadde ved utgangen av 2011 en årslønn på gjennomsnittlig 504.000 kroner, ukepressejournalister 529.462 kroner mens etermediejournalister hadde 599.747 kroner. Årslønnen for avisjournalister vil som følge av det sentrale oppgjøret nominelt øke med 2,0 prosent. I tillegg kommer resultatet av de lokale forhandlingene, som vil bli ført i den enkelte bedrift.

«Mediebransjen har store utfordringer som følge av strukturelle endringer i markedet og etterdønninger etter finanskrisen i 2009, og dette påvirker journalistikkens finansieringsgrunnlag. Vi har likevel vært innstilt på å videreføre en utvikling som sikrer at våre medarbeidere skal ha en  rimelig lønnsutvikling.  Det får de med dette resultatet. Slik de sentrale tilleggene nå er blitt vil dette måtte avstemmes mot den enkelte bedrifts situasjon og lønnsevne i de lokale forhandlingene,» sier Sand. Han poengterer at Norsk Journalistlag under forhandlingene understreket at de i årets oppgjør ønsket å ta ut en større andel av lønnsutviklingen sentralt. MBL har i forhandlingene forholdt seg til dette.

 - Vi har ønsket å modernisere og oppdatere avtaleverket for å fremheve viktigheten av kompetanseutvikling i vår bransje. Jeg er glad for at vi på dette området har felles interesser og kom til enighet. I tillegg innfører vi bestemmelser om innleie og vikarbyråer på samme måte som andre bransjer har gjort i dette oppgjøret, sier Sand.

Resultatet av forhandlingene består av et generelt tillegg på kroner 1,25 pr. time – eller 2.438 kroner. Det er gitt et tillegg på gjennomsnittlig 2.330 kroner i de personlige tilleggene. Minstelønnssatsene blir justert med gjennomsnittlig 4.384 kroner, samtidig som det er gitt et særskilt tillegg til medarbeidere som tjener under 380.000 kroner på 4.000 kroner.  Ulempesatsene blir regulert med 2 prosent.

Resultatet gir sammen med overhenget fra 2011 en vekst i årslønnsrammen på 2,8 prosent sentralt. Partene har ikke beregnet størrelsen på en forventet glidning (resultatet av lokale forhandlinger og lønnsjusteringer).  Resultat av oppgjøret i frontfagene var til sammenligning på 2,15 prosent eksklusive forventet glidning.

Se protokoll her

Kontaktpersoner:

Arvid Sand, forhandlingsleder, tlf: 916 89 977

Are Stokstad, MBL-leder, tlf: 911 91 175

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no