Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ulike momssatser hindrer innovasjon og nytenkning

Finansieringen av fremtidens journalistikk er utfordringen mediebransjen står overfor innen det digitale området. MBL ønsker en lavmoms på 8-8, for å sikre pressens samfunnsoppdrag i fremtiden.

 

-Ulike momssatser hindrer innovasjon og nytenkning. Kunden forstår ikke at likt innhold skal ha ulike momssatser enten det leses på papir, mobil, nett eller hva det måtte være. MBL arbeider for å fornye dagens momsregime, sier Are Stokstad, styreleder i MBL.

Pressens samfunnsrolle er ikke bundet til papiret. Kulturministeren har forsikret at støttenivået skal opprettholdes. En lavmoms på 8-8 med refusjon vil understøtte innovasjonen og konverteringen i bransjen.

-En slik fordeling av momsen vil være en støtte til redaksjonelt innhold, selve journalistikken og samfunnsoppdraget. Betalingsviljen eksisterer - men momsregimet må fornyes, sier Stokstad.

MBLs hovedstyret har enstemmig vedtatt en ny strategi (fra 0-8 til 8-8). Eierskapslov og produksjonsstøtte gjøres nå flermedial, da må vi også få et flermedialt momsregime.

-Avisene er nå i ferd med å få på plass betalingsløsninger, og det er viktig at momsspørsmål ikke står i veien for disse. Det vil den viktige journalistikken tape på. Vi ser frem til å drøfte disse tingene med myndighetene, sier Stokstad.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no