Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Mulig streik i godsoppgjøret

Det er megling i godsoppgjøret 11. juni. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 12. juni. MBLs medlemsbedrifter som benytter noen av de berørte bedriftene, for eksempel i forbindelse med transport av papir til trykkeriene, oppfordres til å følge med på NHO Transport sine hjemmesider og ta nærmere kontakt med sine transportører.

 

Det er følgende fem tariffavtaler det skal megles om: Speditørtariffen, Schenkeroverenskomsten,Rammeavtale om fastlønn, Sør-og Nord-Norgeavtalen, Havnetarriffen.

Link til relevant info hos NHO Transport:

http://www.transport.no/nyheter/avsluttende-mekling-i-godsoppgjoeret-article4315-555.html

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no