Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

23. oktober: Lunsjseminar om nedbemanning

Mediebransjen gjennomgår for tiden store omstillinger og mange bedrifter er dessverre nødt til å kutte kostnader, noe som også innebærer reduksjon av antall ansatte. Advokatene Iselin Bauer Seeberg og Vibeke Lærum Sundnes vil gjennomgå de juridiske sidene knyttet til nedbemanning. I tillegg vil Joril Brunvoll, HR-direktør i Aller Media, dele sine praktiske erfaringer etter nylig å ha gjennomført en nedbemanningsprosess der kompetansekartlegging stod sentralt.

Vi vil bl.a. behandle følgende temaer:
•    Saksbehandling, prosess og drøftelser –hvordan går vi frem?
•    Når er det adgang til å gå til oppsigelse grunnet virksomhetens økonomi?
•    Utvelgelsen: Hvem må gå? Hvilke kriterier er det relevant å ta med i betraktning og hvordan skal disse veies mot hverandre? Hvilken vekt har feks ansiennitet i forhold til kompetanse og personlig egnethet?
•    Sluttpakker og sluttavtaler – hva må vi tenke på?
•    Hvilke fallgruver foreligger og hvor er det lett å trå feil?

Du vil få med deg nyttig kursmateriell.

Pris kr. 300,- inkl. lunsj og kursmateriell. Kurset finner sted i MBLs lokaler i Kongens gt. 14 tirsdag 23. oktober kl. 1100-1330.

Påmelding: Fulltegnet!

Hvis du har spørsmål knyttet til kurset eller ønsker om temaer for fremtidige kurs og seminarer kan du ta kontakt med Iselin Bauer Seeberg (ibs@mediebedriftene.no) Dersom du har behov for juridisk bistand i forbindelse med nedbemanningsprosesser er du velkommen til å ta kontakt med MBLs advokater.
 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no