Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.

 

Avisenes nettutgaver vokser fortsatt, men den største veksten finner vi nå på mobil. Nettavisene har nå en samlet daglig oppslutning på 55 prosent. Tall fra de største avisene, som også måler mobilutgavene, viser imidlertid at vekstraten nå er langt høyere for mobilutgavene. Oppslutningen om VG Mobil er nesten doblet fra perioden 2010/2011 til 2011/2012, og har snart en daglig dekning som er større enn VGs papirutgave. Det samme bildet ser vi for Dagbladet. Aftenpostens mobilutgave vokser også kraftig, men her er avstanden frem til papirutgaven langt større.

Også mindre mediehus beholder eller styrker sin markedsposisjon på grunn av veksten på de digitale plattformene. Dette gjelder eksempelvis mediehuset Adresseavisen; for første gang er daglig oppslutning om nettutgaven nesten like stor som papirutgaven.

Fortsatt tilbakegang for papirutgavene
Papiravisene taper lesere. Tilbakegangen er størst for de største titlene. Gjennomsnittlig tilbakegang er 5,6 prosent for perioden 2010/2011 til 2011/2012. De største avisene går tilbake 7,5 prosent i gjennomsnitt. Det er Dagbladet og VG som taper mest. Nisjeavisene Morgenbladet og Klassekampen vokser.

80 avistitler er stabile eller øker sin leseroppslutning. 72 titler har tilbakegang. Nisjeavisene har samlet en tilbakegang på 3,4 prosent. 130 lokal- og regionsaviser har samlet en tilbakegang på 3,1 prosent.

Fortsatt leser 73 prosent av befolkningen over 12 år minst én papiravis på hverdager. Tar vi med søndag er tallet 68 prosent. I snitt leser vi 1,2 aviser hver dag.

Tallene fremkommer i TNS Gallups undersøkelse Forbruker & Media og er basert på telefonintervju med et representativt utvalg på 45.000 (12 år +) for perioden 01.07.11–30.06.12.

 

Vedlegg:

·         Lesertall for avisenes papirutgaver

* Lesertall avis exel

·         Lesertall for avisene nettutgaver

·         Lesertall for avishusenes samlede oppslutning for papir, nett og andre plattformer som er målt

* Lesertallspresentasjonen holdt på pressekonferanse

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no