Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.

 

Undersøkelsen er en ny, forbedret og en mer dynamisk medieindeks for alle bladene. Som første land i verden introduseres en helt ny "valuta" for denne mediekanalen, en "valuta" som blir langt mer lik den de fleste andre mediekanaler benytter. Dette vil gjøre sammenligning mellom mediekanalene, og dermed selve medievalget enklere for kundene. Endringene er så mange og totale at magasin- og ukepressen på denne måten starter en helt ny epoke. Et slikt "nullpunkt" umuliggjør sammenligning med tidligere lesertall.

Nå i høst presenteres tall for et halvt års intervjuing. I februar 2013 presenteres full base. Da blir også magasin- og ukepressen en fullt integrert del av Forbruker & Media som gir brukeren økte muligheter for målgruppeanalyser og målgruppevalg.

De første tallene fra det nye regimet viser at de største gruppene magasiner med brutto lesing (GEP) er voksen kvinne, avismagasiner, tegneserier/ungdomsblader, aktualitet/TV og bolig/interiør. For nettolesertallene er de største gruppene avismagasiner, voksen kvinne, kunde- og gratismagasiner, samt aktualitet/TV.

Disse tallene gir oss en indikasjon om hvilke type blader som leses mest i Norge. I februar 2013 vil vi rapportere fra en full base og vi vil da kunne gi et godt totalbilde av utviklingen i magasin- og ukepressemarkedet.

Dette er de største endringene vi foretar:

·         Vi dobler utvalget fra 6- til 12.000 intervju årlig. Dette gir sikrere tall.

·         Vi intervjuer kontinuerlig hele året. Dette gir en langt mer dynamisk undersøkelse

·         Vi intervjuer på web (80%) og postalt (20%). Dette gir en bedre utvalgskontroll

·         Vi måler også digitale plattformer. Dette gir et samlet tall for titlenes dekning

·         Presenterer ikke bare et lesertall, men også tall for bruttoeksponering (det nye "valutatallet"). Dette gir en bedre sammenligning med medier som TV, radio og internett.

 

Det nye "valutatallet" kalles GEP (Gross Exposure Points), og inneholder tre komponenter:

·         Selve lesertallet

·         Antall ganger en gjennomsnittlig leser en utgave

·         Andel av bladet lest – sist gang du leste/tittet i bladet

HER ER TALLENE

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no