Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Avisbudene og rutetid – viktig seier i Lagmannsretten

Adressa Distribusjon fikk rettens medhold i at avisbud må forholde seg til den avtalte rutetid, og ikke ensidig kan endre denne. Iselin Bauer Seeberg, leder av MBLs juridiske avdeling, mener Lagmannsrettens dom er riktig og fornuftig.

 

-Dommen innebærer at avisbud må forholde seg til den rutetid som er avtalt med arbeidsgiver, og ikke selv kan bestemme sin egen arbeidstid. Dette er etter vår oppfatning helt selvsagt og er nå slått fast av to rettsinstanser, sier Seeberg. Dommen innebærer ikke at avisbud må jobbe gratis, slik det har blitt hevdet, men at budene må respektere den avtalte rutetid og ikke ensidig kan endre denne. Er man uenige om rutetiden må partene på vanlig måte følge tariffavtalens system for å håndtere dette.
 
-Vi er glade for å ha vunnet frem med våre synspunkter ettersom et tap i retten kunne ha medført dramatiske økonomiske konsekvenser for en bransje som allerede er i en svært utfordrende situasjon. Nå vil vi fokusere på å jobbe videre med å finne gode løsninger på de utfordringer bransjen står ovenfor, avslutter Seeberg.
 
Det gjøres oppmerksom på at dommen ikke er rettskraftig.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no