Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Fjorårets betalingsrapport følges opp

MBL følger opp fjorårets Accenturerapport om betaling med en ny rapport som kommer i første versjon i desember. Fokus er det samme som i fjor. Det betyr at det er de beste og mest interessante casene fra en rekke relevante markeder som er gjennomgått. Vi ser på utvikling av nye betaltjenester innenfor både på avis, magasin og tv. Den nye rapporten er utarbeidet av Lac2.0.

 

De første resultatene fra arbeidet ble presentert av Alf Lande fra LAC2.0 på Digital Winners 15.11.2012.

-Vi mener at vi i fjorårets rapport presenterte en rekke interessante case. I år er utvalget av case som blir gjennomgått økt. Over 100 case er kartlagt og beskrevet. Av disse blir et utvalg presentert i full bredde, sier Geir E. Engen, fagsjef digital i MBL.

Rapporten, og basen som danner grunnlag, vil bli gjort tilgjengelig for våre alle medlemmer. Vi ønsker å oppdatere rapporten og casene etter hvert som interessante case dukker opp. Tanken er at det skal være e dynamisk verktøy for våre medlemmer.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no