Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Grafisk utdanningsfond

Grafisk Utdanningsfond (GU) er en tariffestet ordning gjennom overenskomstene for Aviser og avistrykkerier, Trykkerier, repro-/satsbedrifter og Bokbindere. Tariffbestemmelsen finnes som bilag til overenskomstene. Det betales inn til GU fra den ansatte og for den enkelte ansatte fra bedriften.

 

I 2010 gikk det midler til kursrefusjoner og stipender, og drift og utvikling av nettstedet medielarling.no. Det har også vært arbeidet med utvikling av etterutdanning for trykkere. I 2010 ble både YrkesNM, på Lillehammer og EuroSkills i Lisboa gjennomført med norske deltagere. Grafisk Utdanningsfond står som ansvarlig for bransjens deltagelse på disse arrangementene.

GU ledes av et styre der Mediebedriftenes Landsforening og NHO Grafisk har et styremedlem hver og Fellesforbundet har to styremedlemmer. Styret vedtar hvert år retningslinjer for saksbehandling og utbetaling av refusjoner, stipender og økonomiske tilskudd.

I 2010 hadde styret følgende sammensetning:

 Bjørn Moen, NHO Grafisk (leder)

Knut Øygard, Fellesforbundet

Adolf Larsen, Fellesforbundet

Arvid Sand., Mediebedriftenes Landsforening

 

Sekretariatet:

Kristin Ødegård, NHO Grafisk og Niels Edvard Killi, Fellesforbundet.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no