Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Tid for innsamling av lønnsstatistikk

I løpet av neste uke vil MBL gå i gang med den årlige innsamlingen av lønnsstatistikk. Fristen for innlevering er 22. februar. De tallene vi får inn er et svært viktig verktøy for MBL i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene. - Dette er en stor og omfattende jobb, der det først og fremst er våre medlemmer som må bidra, sier fagsjef Geir E Engen i MBL.

 

Det er med utgangspunkt i tallene vi får fra våre medlemmer at vi kan ha oversikt over kostnadene knyttet til de ulike oppgjørene, og det er gjennom de detaljerte opplysningene vi mottar at vi kan se hvordan ulike krav vi mottar fra arbeidstagerorganisasjonene slår ut i ulike deler av medlemsmassen vår.

 - I tillegg mottar vi svært mange henvendelser fra medlemsbedriftene i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Bedriftene har behov for å kunne sammenligne utviklingen i egen bedrift med andre sammenlignbare virksomheter, sier Engen.

Vi samarbeider med alle arbeidstagerorganisasjonene. MBL samler inn og bearbeider data, og videresender et detaljert datagrunnlag på medlemmene i de ulike organisasjonene. Rapporten skal være klar etter påske, og vil da bli tilgjengeliggjort på våre nettsider.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no