Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ny utvidet avtale om nettmålinger inngått med TNS Gallup

MBL signerte 30. januar en ny og utvidet avtale om målinger av internettbruk med TNS Gallup. Avtalen trer i kraft fra 2014, men allerede i løpet av 2013 vil det komme betydelige forbedringer i forhold til dagens målinger, som også utføres av TNS Gallup. Det nye er at målingene fra 2014 vil være representative for bruk av nett på alle plattformer, inkludert mobil og nettbrett.

Jørn Y. Leipart, dir. for media i TNS Gallup (t.v) og fagsjef for digitale medier i MBL, Geir Engen.

 

-Vi er godt fornøyd med å ha fått i havn denne avtalen, som vil gi oss langt mer dekkende informasjon om folks medievaner enn det vi har hatt til nå, sier fagsjef for digitale medier i MBL Geir Engen.  -Dette har vært en lang prosess som ble innledet med en åpen anbudskonkurranse i fjor vår, legger han til.

-Vi er svært fornøyde med at MBL vil fortsette samarbeidet med TNS Gallup, sier Jørn Y. Leipart, direktør for media i TNS Gallup. - I og med at den utvidete tjenesten vil måle trafikk på alle plattformer, fortsetter Norge å være veldig langt framme internasjonalt når det gjelder framtidsrettet måling av internettbruk, sier Jørn Y. Leipart, direktør for media i TNS Gallup.

Teknisk sett gjennomføres målingene ved hjelp av et panel på 5000 deltakere som får sin nettbruk kartlagt elektronisk. Nettaviser, nettmagasiner og nettkataloger deltar i undersøkelsen, som er åpen for alle nettsteder som ønsker det. Interesserte kan ta kontakt med Geir Engen på epost: geir@mediebedriftene.no

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no