Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Høringsuttalelser fra MBL

Dette mener Mediebedriftenes Landsforening:

2013:

Høringsuttalelse om forslag om endring i utkast til forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier (en mer plattformnøytral pressestøtte)

 

2012:

Høringsuttalelse: om forslag om endringene i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høringsuttalelse: om rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg

Høringsuttalelse: endring av lov om medieeierskap

Høringsuttalelse: Ny forskrift om produksjonstilskudd

 

2011:

Høringsuttalelse: Ny konsesjon for Posten Norge AS

Høringsuttalelse: listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning

Høringsuttalelse: NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt - en moderne mediestøtte

 ENDRINGER I EKOMFORSKRIFTEN VEDRØRENDE INFORMASJONSKAPSLER (”COOKIES”)

Høringsuttalelse: Endringer i ekomforskriften vedrørende informasjonskapsler ("Cookies")

2010

Høringsuttalelse om evalueringen av tilskuddsordninger til minoritetsmedier

Høringsuttalelse: Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye plattformer

2009

Høringsuttalelse om endring i kringkastingsloven - 10.03.09

Høringsuttalelse om "Utredning om muligheten til individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Høringsuttalelse - forslag til endring av reglene om formidlingsplikt - 06.08.09

2008

Høringsuttalelse om bestemmelser om ærekrenkelser i straffeloven 2005 - 01.09.08

Høringsuttalelse om digital dividende - 27.07.08

Høringsuttalelse til miljøverndepartementet - matrikkelforskriften 04.07.08

Høringsuttalelse om utkast til endring i forskrift om tilskudd til samiske aviser-26.03.08

Uttalelse om regulering av konkurranser mv. i periodiske publikasjoner - markedsføringsloven og konkurranser 23.01.08

 

2007

Høring: konsultasjonsdokument fra EU-kommisjonen om eventuell endring i dørsalgsdirektivet 06.11.07

Høring: Betalingsjournalistikk 05.11.07 Del 1 og del 2

Høring: Forskrift til ny offentlighetslov 01.11.07

Redaktørforeningen – Høring: forslag om ny overvåkningsmekanisme for ytringsfrihet og mediefrihet 24.10.07

Høring: Lovfesting av redaksjonell uavhengighet 19.04.07

 

2006

Høringsuttalelse om ny lov om markedsføring 31.10.06

Høring av ny konsesjon for Posten Norge AS 27.10.06 Del 1 og del 2

 

2004

Høringsuttalelse om endring av forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser, dispensasjon fra utbytteforbundet 10.03.04

Høringsuttalelse om forslag til endringer i medieeierskapsloven-10.03.04

Høringsuttalelse om rapporten Konkurranse på postmarkedet-06-08.04

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no