Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Gode arbeidsgivere

En side av bedriftenes samfunnsansvar er at de skal ha et ryddig forhold til sine ansatte og et godt arbeidsmiljø. MBLs medlemsbedrifter er alle opptatt av å etterleve sine forpliktelser etter lov, tariffavtaler og ansettelsesavtaler, og på den måten legge forholdet til rette for et tillitsfull samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. MBL driver utstrakt rådgivning overfor medlemmene på abeidslivsområdet nettopp for å videreføre et godt samarbeidsklima mellom ledelsen og de ansatte i den enkelte mediebedrift.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no