Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Håndtering av personalsaker – oppsigelse av arbeidstaker som ikke leverer – frokostseminar 14. november kl. 0900-1100

Publisert: 24.10.12 kl. 14:00

Når er det adgang til å gå til avslutte et arbeidsforhold på grunn av arbeidstakers forhold og hvordan går man frem? Seminaret vil ta for seg ulike typetilfeller, som for eksempel mangelfulle arbeidsprestasjoner, ulegitimert fravær, samarbeidsproblemer mm.
Les mer )

Dagskurs i arbeidsrett – 13. november kl. 1000-1500

Publisert: 24.10.12 kl. 14:00

Dette kurset passer godt både for deg som er ny som leder eller MBL-medlem, eller som ønsker en oppdatering av aktuelle temaer, bl.a.:
Les mer )

Avisbudavtalen - tariffoppgjøret 2012 vedtatt og endelig godkjent

Publisert: 24.10.12 kl. 10:55

MBL har i dag mottatt melding om at LO har godkjent resultatet av uravstemningen for tariffrevisjonen av Avisbudavtalen. Tariffoppgjøret 2012 for Avisbudavtalen er dermed vedtatt og endelig godkjent.
Les mer )

Avisbudavtalen

Publisert: 22.10.12 kl. 13:35

Resultatet av årets tariffoppgjør godkjennes av Norsk Transportarbeiderforbund med forbehold om LOs godkjenning av resultatet.
Les mer )

Enighet mellom MBL og NTF - ikke streik for avisbudene

Publisert: 02.10.12 kl. 14:40

Med nødvendig bistand fra Riksmekleren kom MBL og NTF til enighet om revisjon av Avisbudavtalen ved midnatt mandag 24. september. Oppgjøret innebærer et generelt tillegg og en betydelig økning av minstelønnen. - Det har vært en krevende mekling. Vi er derfor tilfreds med å ha unngått konflikt for en hardt presset bransje, sier forhandlingsleder Arvid Sand i MBL. Det gis kr 7,50 i generelt tillegg fra 1. april 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis kr 2,50 i generelt tillegg fra 1. november 2012 – minstelønnssatsene heves tilsvarende. Det gis et etterslepstillegg på kr 1,- fra 1. april 2013 (som generelt tillegg).
Les mer )

Partsamarbeid med Fellesforbundet

Publisert: 31.08.12 kl. 00:00

Et utvalg som i tariffperioden skal gjennomgå grunnlaget for eventuelt å etablere en felles overenskomst for Avisoverenskomsten og Pakkerioverenskomsten skal nedsettes. Dette ble vedtatt under tariffrevisjonen i våres. Se hvilke representanter MBL har valgt ut til de to utvalgene her:
Les mer )

Enighet i alle vårens tarifforhandlinger

Publisert: 30.08.12 kl. 15:51

Natt til 23. mai ble det enighet mellom MBL og Parat om årets lønnsoppgjør og revisjon av Presse- og medieoverenskomsten. Torsdag ettermiddag ble det enighet mellom MBL og Handel og Kontor. Alle vårens tarifforhandlinger er dermed avsluttet og har funnet sin løsning.
Les mer )

Åpning for produksjon av aviser på helgedager

Publisert: 05.06.12 kl. 11:57

Arbeidsliv Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Fellesforbundet har blitt enige om en avtale som gir åpning for produksjon av nyhetsaviser på en del hellig- og høytidsdager.
Les mer )

Krenkelse av privatlivets fred – full seier i tingretten

Publisert: 09.03.12 kl. 00:00

Offentlig tilgjengelige dommer kan brukes som kilde til saker uten at det krenker privatlivets fred. Sunnhordland tingrett har nylig avsagt dom i en sak der en kvinne krevde oppreisningserstatning etter en avisartikkel som omtalte straffesaken mot henne. Det ble full seier til avisen.
Les mer )

Distribusjon: Viktig seier i tingretten

Publisert: 08.03.12 kl. 00:00

Avisbud skal lønnes utfra en avtalt og fast rutetid. Budet vil da ha krav på lønn for denne tiden uavhengig om det i praksis bruker kortere eller lengre tid. Det slår Sør-Trøndelag tingrett fast i en nylig avsagt dom vedrørende avlønningssystemet for avisbud.
Les mer )

Advokat og leder for MBLs juridiske avdeling, Iselin Bauer Seeberg.

28. mars 2012: Tariffoppgjøret 2012 - er du forberedt?

Publisert: 22.02.12 kl. 00:00

Årets tariffoppgjør nærmer seg med stormfart. MBLs juridiske avdeling vil dele viktige temaer og informasjon med medlemsbedriftene på en kursdag den 28. mars. Målgruppen er ledere, HR-ansvarlige og alle som vil ha info eller lære mer om årets tariffoppgjør. Her er det bare å melde seg på.
Les mer )

Vedtektsendringer - AFP også til utestasjonerte

Publisert: 03.02.12 kl. 09:00

Arbeidsliv Det er nå vedtatt endringer som gir utestasjonerte arbeidstakere bedre muligheter til å fylle kravene til å få avtalefestet pensjon.
Les mer )

7. mars 2012: Arbeidsgiverkurs i Bergen

Publisert: 22.12.11 kl. 16:29

Arbeidsliv MBLs advokater inviterer til heldagskurs i Bergen
Les mer )

1. februar 2012: Arbeidsgiverkurs i Oslo

Publisert: 22.12.11 kl. 16:32

Arbeidsliv Temaene vil være:
Les mer )

29. mars 2012: Frokostseminar

Publisert: 06.01.12 kl. 14:38

Arbeidsliv HMS-frokostseminar om kommunikasjon
Les mer )

MBL: Seniorer og yrkesstolthet på agendaen

Publisert: 22.09.11 kl. 14:09

To prosjekter skal gjøre mediebransjen bedre innen feltet inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Målet er at bransjen skal bli bedre i forhold til å ivareta seniorer i arbeidslivet.
Les mer )

Heldagskurs i Bergen 28. september 2011

Publisert: 19.08.11 kl. 14:11

Arbeidsliv Heldagskurs i Bergen som gir en samlet gjennomgang av de temaer som tidligere har vært behandlet på vårens frokost- og lunsjseminarer.
Les mer )

Heldagskurs i Oslo 19. oktober 2011

Publisert: 23.06.11 kl. 14:09

Arbeidsgiverkurs Heldagskurs i Oslo som gir en samlet gjennomgang av de temaer som tidligere har vært behandlet på vårens frokost- og lunsjseminarer.
Les mer )

Bruk av velferdspermisjon

Publisert: 12.08.11 kl. 09:34

NHO oppfordrer sine medlemmer til å vise forståelse der det skulle være ekstra behov for bruk av velferdspermisjon, i etterkant av de tragiske hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya.
Les mer )

8. november 2011: Grunnkurs i arbeidsrett

Publisert: 15.08.11 kl. 13:12

Arbeidsgiverkurs Dette kurset ble raskt fulltegnet i fjor, så vi anbefaler å være tidlig ute for å sikre seg plass. Kurset er spesielt rettet mot nye ledere eller virksomheter som nylig har blitt medlem av MBL, men passer også fint for dem som ønsker en oppfriskning.
Les mer )

Slik gjennomfører du lokale lønnsforhandlinger

Publisert: 16.05.11 kl. 12:53

Arbeidsliv De sentrale tarifforhandlingene i årets mellomoppgjør er nå avsluttet, og de lokale lønnsforhandlingene kan derfor igangsettes. Her finner du nyttig informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger og all relevant informasjon om det sentrale oppgjøret.
Les mer )

Det sentrale lønnsoppgjøret 2011 vedtatt

Publisert: 14.04.11 kl. 15:39

Lønnsoppgjøret 2011 mellom NHO og LO og YS ble vedtatt i dag, 14. april 2011. Lokale forhandlinger med klubber i Fellesforbundet, NTF, Parat og HK kan dermed gjennomføres. Forhandlingene om det sentrale lønnsoppgjøret med NJ vil finne sted 4. og 5. mai.
Les mer )

MBL godkjenner trepartsavtale

Publisert: 13.04.11 kl. 10:49

Arbeidsliv Trepartsavtalen, avtalen som omhandler redaksjonell sideproduksjon, ble godkjent av hovedstyret i MBL på møtet onsdag 6. april. MBL er den siste av de tre partene som har godkjent avtalen.
Les mer )

Enighet i mellomoppgjøret 2011

Publisert: 01.04.11 kl. 09:00

Arbeidsliv LO, YS og NHO kom i går kveld til enighet i tarifforhandlingene. Partene kom frem til et lønnstillegg på to kroner.
Les mer )

Pensjonsreformen: 62 år og ønske om redusert arbeidstid

Publisert: 04.03.11 kl. 09:52

Arbeidsliv MBL anbefaler arbeidsgivere å være forberedt på at flere arbeidstakere over 62 år kan ønske å jobbe redusert. Arbeidstakere som har fylt 62 år har etter arbeidsmiljøloven rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Det eneste kriteriet loven oppstiller er at man har fylt 62 år. Etter at den nye pensjonsreformen trådte i kraft har bestemmelsen fått ny aktualitet
Les mer )

Aldersgrense ved 67 år står fast

Publisert: 03.01.11 kl. 11:07

Arbeidsliv Lagmannsretten ga arbeidsgiver medhold i at bedriften kunne opprettholde en aldersgrense på 67 år og uttalte at en slik grense ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering. Les mer om utfallet av dommen her:
Les mer )

Lunsjseminar 2. mai 2011 - Midlertidige ansettelser

Publisert: 29.04.11 kl. 10:45

Arbeidsliv Vi inviterer til lunsjseminar om midlertidig ansettelser og fortrinnsrett. Vi vil også si litt om frilansere. MBLs advokater Iselin Bauer Seeberg og Vibeke Lærum Sundnes vil gjennomgå regelverket i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, og i tillegg gi praktiske råd og gjennomgå konkrete case/eksempler.
Les mer )

Årets tariffoppgjør – et mellomoppgjør

Publisert: 22.02.11 kl. 10:27

Arbeidsliv Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør som innebærer at det bare forhandles om økonomi, ikke om andre elementer i tariffavtalene. Forhandlingene mellom MBL og Norsk Journalistlag vil gjennomføres 4. og 5. mai 2011. Arvid Sand vil lede forhandlingene sammen med et forhandlingsutvalg, der navnene vil bli kjent senere.
Les mer )

Arvid Sand, adm.dir. i MBL skal lede forhandlingene med Norsk Journalistlag 4. og 5.mai

Utsatt til midten av mars. Vinterens kurs i opphavsrett ”Praktisk opphavsrett i trykt og digitalt miljø”

Publisert: 08.12.10 kl. 09:00

Arbeidsliv holdes i MBLs lokaler onsdag 16. februar 2011 fra kl 09-12. Temaene relaterer seg til problemstillinger som er aktuelle for tiden, blant annet:
Les mer )

Høstens arbeidsgiverkurs 2. og 3. november 2010: Fokus på pensjon

Publisert: 02.09.10 kl. 00:00

Arbeidsliv MBL inviterer til arbeidsgiverkurs i 2. og 3. november. Denne gangen vil vi ha fokus på pensjon, nedbemanning (med fokus på utvelgelsesprosessen og ansiennitetsprinsippet), arbeidstid og opphavsrett.
Les mer )

Årets forhandlinger 2010: Protokoller og møtebøker

Publisert: 31.08.10 kl. 15:00

Her finner du alle protokollene og møtebøkene fra MBLs forhandlinger med NTF, FF, NJ, HK og Parat
Les mer )

Test dine pensjonskunnskaper her

Publisert: 19.05.10 kl. 15:22

Pensjon Pensjonskurs for medlemmer i NHO: Hvordan vil pensjonsreformen påvirke din bedrift? Ta NHOs interaktive nettkurs på: www.pensjon2011.no
Les mer )

Ny møteplass for MBL-ledere

Publisert: 25.03.10 kl. 12:16

Arbeidsliv MBL har opprettet et arbeidsgiverforum for å ha en møteplass der sentrale HR-ledere i medlemsbedriftene kan diskutere mer prinsipielle og overordnede arbeidsgiverspørsmål. – Dette er noe som har manglet hos oss i MBL. Alle de andre landsforeningene i NHO har egne arbeidsgiverfora, forteller Iselin Bauer Seeberg (bildet), fungerende fagsjef for tariff og arbeidsgiverpolitikk. Nå ser hun frem til det første møtet i forumet, som skal holdes i løpet av våren.
Les mer )

Bruk frilanseren riktig

Publisert: 04.03.10 kl. 00:00

Arbeidsliv Når er en person frilanser og når er en person arbeidstaker? Fallgruvene er mange for en arbeidsleder som skal vurdere om en person skal ansettes eller gis oppdrag som frilanser. MBL har for tiden mange henvendelser nettopp om bruk av frilansere. Her har MBLs advokat Vibeke Lærum Sundnes, satt opp en nyttig smørbrødliste for deg med personalansvar.
Les mer )

Tariffoppgjøret og bedriften

Publisert: 06.11.09 kl. 00:00

NHO har oppdatert heftet som blant annet tar opp spørsmål knyttet til tariffoppgjør. Heftet gir en kort innføring i tariffavtaler og tariffoppgjørets faser. Det tar også opp problemstillinger knyttet til bedriften i konflikt, f eks hvem som kan arbeide under en streik og hvilke konsekvenser en arbeidskonflikt har for utbetaling av lønn mv. Man kan også lese om permittering av arbeidstakere i forbindelse med en konflikt.
Les mer )

Foreldrepermisjon – utvidelse av fedrekvoten

Publisert: 23.06.09 kl. 00:00

Arbeidsliv Regjeringen har vedtatt å forlenge fedrekvoten fra 6 til 10 uker. Av de 4 ukene er 2 av ukene nye uker som forlenger den samlede stønadsperioden, mens to av ukene tas av den delen av permisjonen som i dag er til fri fordeling mellom foreldrene.
Les mer )

Satsmonopolet: Utvalg nedsatt – arbeidet trappes opp

Publisert: 28.05.09 kl. 00:00

Det er ikke første gang arbeidsgiverne har satt ned et utvalg for å se på satsmonopolet i avisene, men det er første gang man nå har så stor tro på at det nå må være mulig å få til endringer.
Les mer )

Til kamp mot filmsatsparagrafen

Publisert: 14.05.09 kl. 00:00

Torsdag møttes lederne i de største MBL-avisene for å diskutere satsmonopolet. Den omdiskuterte filmsatsparagrafen er til et evig besvær for en rasjonell avisproduksjon. Nå vil medielederne forsøke å finne ut av hvilke løsninger som finnes, sett i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen.
Les mer )

Aldersgrense på 70 år opprettholdes

Publisert: 15.04.09 kl. 00:00

Regjeringen har foreslått at arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 opprettholdes inntil videre. Dette innebærer at arbeidsgiver kan bringe arbeidsforholdet til opphør uten krav til saklig grunn når arbeidstaker fyller 70 år. En vesentlig endring ved regjeringens forslag er imidlertid at fratreden heretter krever forhåndsvarsling.
Les mer )

Ansattes e-post og bruk av internett

Publisert: 15.04.09 kl. 00:00

NHO har utarbeidet en datadisiplininstruks som medlemsbedriftene kan bruke på arbeidsplassene. Den er et godt utgangspunkt for medlemsbedrifter som vil formulere egne retningslinjer for arbeidstakers bruk av arbeidsgivers datasystemer. Instruksen er nå oppdatert som følge av nye regler for innsyn i ansattes e-post.
Les mer )

Utlevering av lønnsopplysninger til tillitsvalgte

Publisert: 03.03.09 kl. 00:00

NHO har laget en oversikt over i hvilke tilfeller det kan være grunnlag for å utlevere lønnsopplysninger til tillitsvalgte. Det er NHOs holdning at lønnsopplysninger i utgangspunktet er et internt anliggende mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. I en rekke tilfeller er det imidlertid grunnlag for å utlevere lønnsopplysninger også til tillitsvalgte.
Les mer )

Vikarer må nå være registrert

Publisert: 02.03.09 kl. 00:00

Arbeidsliv Fra og med 1. mars 2009 blir det forbud mot å bruke arbeidstakere fra vikarbyrå som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Ulovlig innleie kan medføre bøter.
Les mer )

Spar til pensjon – med skattefradrag

Publisert: 27.11.08 kl. 00:00

Arbeidsliv Den nye loven om individuell pensjonssparing med skattefradrag (IPS) er på plass. Nå kan ansatte spare til pensjon - med skattefradrag. Sparebeløpet er opp til 15.000 kroner hvert år med 28 % fradrag på skatten.
Les mer )

Gjennomføring av nedbemanning

Publisert: 27.11.08 kl. 00:00

Flere mediebedrifter er for tiden i en situasjon der de dessverre ser seg nødt til å kutte kostnader og rasjonalisere, og i den forbindelse også foreta nedbemanninger og oppsigelser. Da er det viktig å vite hvilke regler som gjelder og hvordan man bør gå frem. MBL har i den forbindelse laget en kortfattet oversikt over hvordan en nedbemanningsprosess bør gjennomføres og hvilke regler som gjør seg gjeldende.
Les mer )

Ny AFP utsatt til 2011

Publisert: 12.11.08 kl. 00:00

NHO og LO har ved brev av 7. oktober 2008 fra statsministeren blitt varslet om at regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet foreslår å utsette iverksettelsen av fleksibel alderspensjon fra folketrygden til 1. januar 2011. Partene tar til etterretning at innføring av ny AFP vil måtte utsettes til ny alderspensjon fra folketrygden iverksettes, forutsetningsvis fra 1. januar 2011.

Dette trenger du å vite som arbeidsgiver

Publisert: 07.11.08 kl. 00:00

Her er en egen informasjonsside for arbeidsgivere, hvor vi har samlet arbeidsgiverinformasjon om ulike regler og arbeidsrettslige temaer våre medlemsbedrifter ofte støter på. Du finner blant annet nyttige skjemaer (standard arbeidskontrakt, oppsigelsesskjema og arbeidsreglement mm), ofte stilte spørsmål med tilhørende svar innenfor det arbeidsrettslige området og en elektronisk utgave av temaheftet "Arbeidsrett" som behandler lover og regler som gjelder i et arbeidsforhold på denne siden.
Les mer )

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Publisert: 21.10.08 kl. 00:00

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trer i kraft 1. januar 2009. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, og å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne. Loven pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidsplassene og arbeidsoppgavene slik at en arbeidsstaker eller en arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.
Les mer )

Nytt sykmeldingsskjema: Avventende sykmelding

Publisert: 19.09.08 kl. 00:00

Bedre kommunikasjon mellom arbeidstaker, sykmelder og arbeidsgiver skal bidra til å få ned sykefraværet. Det skjer blant annet gjennom en såkalt "avventende sykmelding".
Les mer )

Er du IA-bedrift kan du få tilskudd

Publisert: 07.10.10 kl. 11:52

Utlysningen av FARVE-midler for 2011 er nå klar. Programmet FARVE forvalter forsøksmidler knyttet til prosjekter innen arbeidsliv og velferd.
Les mer )

Et mer inkluderende arbeidsliv

Publisert: 07.10.10 kl. 11:51

Ideen med et inkluderende arbeidsliv(IA) er å gi plass til alle som vil og kan arbeide. Her inne ligger også sykefraværsarbeidet. IA hviler på Intensjonsavtalen og Samarbeidsavtalen og bygger på dialog mellom ledelse og ansatte og inkluderer også forutsigbarhet i handlinger og i reaksjonsmønster.
Les mer )

MBL: Seniorer og yrkesstolthet på agendaen

Publisert: 22.09.11 kl. 14:10

To prosjekter skal gjøre mediebransjen bedre innen feltet inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Målet er at bransjen skal bli bedre i forhold til å ivareta seniorer i arbeidslivet.
Les mer )

Nye regler: Oppfølging av sykemeldte

Publisert: 27.06.11 kl. 14:25

Fra 1. juli 2011 innføres nye regler for oppfølging av sykemeldte. De nye reglene innebærer at arbeidsgiver får plikt til raskere oppfølging av arbeidstaker som er sykemeldt. Samtidig kan arbeidsgiver risikere sanksjoner ved brudd på regelverket.
Les mer )

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no