Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Dom i Arbeidsretten: Avisbudene kan ikke selv bestemme sin arbeidstid

Det er partene sammen som må komme frem til forandring og oppmåling av budruter i bedriftene. Det er resultatet av en dom som ble avsagt i Arbeidsretten 24. november.

Det var paragraf 2, som omhandler forandring og oppmåling av budruter i Avisbudavtalen, som man var enige om forståelsen av i saken som ble ført for Arbeidsretten. I dommen slås det fast at partene "i fellesskap" må komme frem til den normale distribusjonstiden. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan fastsette ruten alene, dersom man ikke oppnår enighet.

Arbeidsrettenga imidlertid ikke LO medhold i påstanden om at arbeidstiden er den tid budet står til arbeidsgivers disposisjon.

– En slik forståelse ville fått svært uheldige konsekvenser for bransjen, ettersom budene i stor grad da ville fått anledning til å bestemme sin egen arbeidstid, sier MBLs leder for juridisk avdeling, Iselin Bauer Seeberg.

Dommen slår videre fastat tariffavtalen ikke gir anvisning på løsningsmekanismer som kan anvendes dersom partene ikke blir enige. – Arbeidsretten finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette, men slår fast at det må være opp til partene eventuelt å regulere nærmere hvordan slike tvister skal løses, sier Bauer Seeberg.   

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no