Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Ulike momssatser hindrer innovasjon og nytenkning

Publisert: 15.05.12 kl. 00:00

Finansieringen av fremtidens journalistikk er utfordringen mediebransjen står overfor innen det digitale området. MBL ønsker en lavmoms på 8-8, for å sikre pressens samfunnsoppdrag i fremtiden.
Les mer )

Om ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Publisert: 05.01.12 kl. 11:09

MBL har i sin høringssuttalelse til Kulturdepartementet i forslaget til en ny medieansvarslov fra det nedsatte utvalget lagt vekt på fem punkter som er viktige for medieutgiverne. MBL er fornøyd med at det ikke bør etableres et medieombud, MBL beklager at utvalget ser ut til å viske ut skillet mellom redaktørstyrte massemedier og sosiale medier. MBL ønsker et styrket og teknologinøytralt eneansvar for redaktøren og et absolutt kildevern og uttrykker ønsket om en medieansvarslov for de medier som er regulert av lov om redaksjonell fridom i media. Hele høringsuttalelsen kan leses her:
Les mer )

Eierskap i medier: MBL møtte ekspertgruppe

Publisert: 05.01.12 kl. 09:21

MBL møtte i desember ekspertgruppen som er satt ned i forbindelse med at Regjeringen skal gjennomgå reglene for eierskap i medier. Samme dag møtte også NJ, Edda Media, Polaris Media, A-pressen, SBS Broadcast og Nettavisen til høring.
Les mer )

Nytt forslag til opplagsregler inkluderer alle plattformer

Publisert: 01.12.11 kl. 14:00

En ny tid krever nye opplagsregler. Mens dagens regler for opplag bare omfatter papiravisene, samt de få PDF-utgavene som distribueres, må man med fremtidens regler tenke nytt, offensivt og helhetlig. -Utviklingen går jo i en rivende fart, så de reglene vi vedtar i dag, vil nok helt sikkert bli endret underveis i tråd med nye tekniske og markedsmessige løsninger, sier MBLs fagsjef Helge Holbæk-Hanssen (bildet)
Les mer )

Postens konsesjon - en del av pressepolitikken

Publisert: 10.11.11 kl. 00:00

I en høringsuttalelse om ny konsesjon for posten oppfordrer MBL Samferdselsdepartementet til å se på Posten som en del av pressepolitikken. Posten har en viktig rolle for å bidra til en sikker levering av aviser utgitt på papir også fremover. Gjennom Posten, som et statseid selskap, bør staten også på dette feltet sikre at de mediepolitiske målene ivaretas, skriver MBL i høringsuttalelsen.
Les mer )

Pressestøtte

Publisert: 29.08.11 kl. 00:00

I perioden 1950 – 1965 gikk 31 aviser inn. Denne avisdøden anså myndighetene som så alvorlig at man nedsatte en komite for å vurdere mulige tiltak for å opprettholde en differensiert dagspresse. På bakgrunn av komiteens innstilling opprettet myndighetene pressestøtten i 1969.
Les mer )

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no