Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Salg av aviser, enten i løssalg eller abonnement, er ikke momsbelagt

Moms er en avgift som betales av sluttbruker Dersom salg av aviser hadde vært momsbelagt, ville det vært en avgift som leserne betalte. Helt siden moms ble innført har salg av aviser hatt nullsats.

Fritaket var ved vedtakelsen av merverdiavgiftsloven begrunnet med grunnleggende demokratiske hensyn. Siden er fritaket vurdert av en rekke offentlige utvalg. Disse har på samme bakgrunn og med ulike regjeringers tilslutning, valgt å opprettholde momsfritaket hver eneste gang.

Momsfritaket skiller seg av denne grunn fra annen pressestøtte, idet momsfritaket er generelt og prinsipielt: Vi skattlegger ikke det frie ord fordi det frie ord er hele grunnlaget for vårt demokrati. Alle aviser har denne demokratiske funksjon – ikke bare de små og konkurranseutsatte aviser.

Fritaket er altså hovedsakelig begrunnet i at dagspressen har en særskilt funksjon som formidler av politikk og nyheter, som samfunnsrefser og som forum for debatt. Demokratiet forutsetter at velgeren er informert og at han/hun selv har anledning til å komme til orde. På denne måten er avisene redskap for demokratiet, og opererer dermed i ytringsfrihetens kjerneområde.

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no