Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Tid for innsamling av lønnsstatistikk

Publisert: 10.01.13 kl. 00:00

I løpet av neste uke vil MBL gå i gang med den årlige innsamlingen av lønnsstatistikk. Fristen for innlevering er 22. februar. De tallene vi får inn er et svært viktig verktøy for MBL i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene. - Dette er en stor og omfattende jobb, der det først og fremst er våre medlemmer som må bidra, sier fagsjef Geir E Engen i MBL.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 27.09.12 kl. 09:32

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Publisert: 27.09.12 kl. 09:32

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.
Les mer )

Ingen ferie for nettannonseringen

Publisert: 24.08.12 kl. 13:22

Annonseomsetningen på internett økte med seks prosent i juli i år i forhold til samme måned i fjor. Det ble annonsert for nærmere 135 millioner kroner i år – mot litt over 127 millioner kroner i juni 2011. Kategorien merkevare er den ensete som har nedgang i annonseomsetning i de to sommermånedene.
Les mer )

Ny offentlig rapport om medieøkonomi

Publisert: 17.11.11 kl. 00:00

Medietilsynet har i dag offentliggjort rapporten ”Økonomi i norske medievirksomheter 2006-2010”. I rapporten har medietilsynet tatt for seg økonomien i mediekonsernene, 213 papiraviser, radio, TV, nettaviser og lokale kringkastere.
Les mer )

Annonsemarkedet: Innstikk, nett og ukepresse vokser fortsatt

Publisert: 17.11.11 kl. 14:32

Dagspressen omsatte for 1,3 milliarder kroner i tredje kvartal i år. Det betyr en markedsandel på 30 prosent og at papiravisene fortsatt er overlegne som annonseorgan. Men kanalen taper likevel nesten to prosent av reklameinntektene sammenlignet med samme kvartal i fjor. Ukepressen øker med nærmere 11 prosent i samme periode, mens nettet kan vise til 11,6 prosent økning.
Les mer )

Stiftelsen Multimedieuniverset(MMU) i Norge etablert

Publisert: 17.10.11 kl. 00:00

Etter lang tids planlegging er MMU endelig blitt en realitet. MMU – Multimedieuniverset i Norge – skal sørge for at det nå vil komme et verktøy som gir bedre totaloversikt over mediekonsumet. Bak MMU står Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og MBL. Den metodiske og tekniske gjennomføringen vil gjøres av TNS Gallup.
Les mer )

F.v. Randi S. Øgrey, MBL, Wenche Jacobsen, ANFO og Harald E. Fredriksen, Mediebyråforeningen.

September 2011: Lesertall

Publisert: 07.09.11 kl. 10:05

Nye lesertall for avisene - målt fra august 2010 til juli 2011: Det er fortsatt nedgang i lesertallet for avisene, men nedgangen siste halvår har flatet ut. Nettutgavene fortsetter å vokse. Dermed blir mediehusenes samlede dekning stabil. Dette viser de nye leser- og brukstallene fra Forbruker & Media.
Les mer )

Rapporten "Helt i sin tid" kan lastes ned her

Publisert: 19.08.10 kl. 13:00

Her kan du laste ned rapporten. Her er utvalgets innstilling presentert i kortform, utvalgets innstilling i fullversjon og vedleggene. Alt i pdf-format.
Les mer )

Delta i debatten om MBLs nye mediepolitikk

Publisert: 19.08.10 kl. 12:46

Politikk I disse dager sendes rapporten fra MBLs mediepolitiske utvalg ”Helt i sin tid – en mediepolitikk for morgendagen” ut til alle medlemsbedriftene. Nå håper styreleder Ivar Rusdal at medlemmene vil finne tid til å sette seg inn i dokumentet som skal opp i sin fulle bredde på årsmøtet 9. september. – Det viktigste dokumentet vi har lagt frem på lang tid, understreker Rusdal.
Les mer )

Styreleder Ivar Rusdal oppfordrer medlemmene til å ta del i diskusjonen.

2009: Avisenes opplags- og lesertall

Publisert: 16.02.10 kl. 12:00

Stabilt abonnement – løssalget svikter – nettutgavene øker fortsatt. Avisenes opplagstall for 2009 viser en relativt kraftig nedgang i løssalget, men et langt mer stabilt bilde når vi ser på de faste kjøperne – abonnentene. Det totale opplagstallet for MBLs medlemsaviser viser en nedgang på 3,7 prosent (97.000 eks.) i 2009. Mens abonnement går tilbake med 2 prosent, faller det totale løssalget med knappe 10 prosent.
Les mer )

Norsk Mediestatistikk: tall for tredje kvartal 2008

Publisert: 13.11.08 kl. 00:00

Her er de siste IRM-tallene for tredje kvartal 2008. Statistikken baseres på innrapporterte nettotall for annonsesalget i de ulike mediene og gir et mål på mediemarkedets faktiske størrelse og utvikling over tid.
Les mer )

Fortsatt annonsevekst på internett

Publisert: 02.11.08 kl. 00:00

Internett trosser nedgangstidene i annonsemarkedet. I september økte internettannonseringen med 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For merkevareannonseringen var veksten på 3 prosent. Dagbladet.no har aldri hatt høyere annonseomsetning enn i september 08.
Les mer )

Sept. 2008: Lesertall fra Forbruker & Media

Publisert: 23.06.10 kl. 14:23

Her er lesertallene for MBLs medlemsaviser. Målingene er for perioden august 2007 til august 2008.
Les mer )

Ny merkevarerekord på nettet

Publisert: 27.05.08 kl. 00:00

Det ble omsatt merkevareannonser på internett for nærmere 131 millioner kroner i april. Dette er en økning på 23 prosent fra samme måned i fjor, og ny rekord for omsetning i en enkel måned. Dagbladet.no hadde i april all time high i nettannonsering.
Les mer )

Annonsestatistikk

Publisert: 10.04.08 kl. 00:00

MBL bidrar til annonsestatistikk på flere områder.. For papiravisene produserer vi en månedsstatistikk som viser betalt annonsevolum i spaltemillimeter. Når det gjelder internett samarbeider MBL med INMA om å lage statistikken. For internett lager vi tall som viser utikling i netto annonseomsetning i kroner. MBL bidrar også til IRMs kvartalsvise statistikk som omfatter hele mediemarkedet i Norge. IRM presenterer omsetningstall i kroner.

Rullerende annonsestatistikk 1996 - 2007

Publisert: 10.04.08 kl. 00:00

Om MBLs lønnsstatistikk

Publisert: 07.04.08 kl. 00:00

Mediebedriftene samler årlig inn en rekke opplysninger om lønn fra sine medlemsbedrifter. Innsamling av statistikken skjer i samarbeid med de ulike arbeidstagerorganisasjonene.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 15.10.12 kl. 10:10

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 15.10.12 kl. 10:09

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Publisert: 15.10.12 kl. 10:08

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 15.10.12 kl. 10:08

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Publisert: 27.09.12 kl. 09:31

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.
Les mer )

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Publisert: 27.09.12 kl. 09:31

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.
Les mer )

Magasin- og ukepresse: 44 prosent av befolkningen leser minst ett magasin hver dag

Publisert: 27.09.12 kl. 09:31

Norge er et av de land i verden som leser flest magasin- og ukeblader, sett i forhold til folketallet. Daglig er 44 prosent av befolkningen over 12 år i kontakt med ett eller flere blader. For kvinner er tallet 48 prosent. Dette er tall som fremkommer i den helt nye magasin- og ukepresseundersøkelsen som nå lanseres for første gang.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 27.09.12 kl. 09:30

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Sept 2012 - Lesertall: Mediehusene vokser til tross for nedgang på papir

Publisert: 27.09.12 kl. 09:29

Færre leser papirutgavene, men flere holder seg oppdatert via de digitale utgavene. De fleste mediehusene øker sin publikumsoppslutning, og mobil øker mest. Det viser lesertallene for avisene/mediehusene i perioden juli 2011 til juli 2012.
Les mer )

Opplaget 2011: Nett og mobil vokser – Fortsatt svikt på papir

Publisert: 17.02.12 kl. 09:56

Opplag og lesertallene følger det samme sporet vi har sett de siste årene: Avisene vokser på de digitale plattformene, men taper opplag og lesere på papirutgavene. Den digitale veksten bidrar til at mediehusene beholder -og styrker- sine posisjoner i sine respektive markeder.
Les mer )

2010: Opplags- og lesertall

Publisert: 10.03.11 kl. 09:53

Marked Opplagstallene for 2010 viser at Aftenposten har gått forbi VG som Norges største avis. Men fortsatt har VG flere lesere. Opplagsutviklingen i 2010 er nesten en blåkopi av den vi så for 2009. Abonnement har en relativ stabil utvikling, mens løssalget går sterkt tilbake. Lesertallene viser en sterkere negativ trend enn vanlig
Les mer )

2009: Avisenes opplags- og lesertall

Publisert: 03.03.11 kl. 11:03

Stabilt abonnement – løssalget svikter – nettutgavene øker fortsatt. Avisenes opplagstall for 2009 viser en relativt kraftig nedgang i løssalget, men et langt mer stabilt bilde når vi ser på de faste kjøperne – abonnentene. Det totale opplagstallet for MBLs medlemsaviser viser en nedgang på 3,7 prosent (97.000 eks.) i 2009. Mens abonnement går tilbake med 2 prosent, faller det totale løssalget med knappe 10 prosent.
Les mer )

Sept. 2010: Lesertall fra Forbruker & Media

Publisert: 15.09.10 kl. 14:27

Marked Papirutgavene tilbake – stabilt i mediehusene: To tredjedeler av avistitlene som måles i TNS Gallups Forbruker & Media har lesernedgang. Nedgangen er totalt på syv prosent. Det er de rene løssalgsavisene og helgeutgavene som går mest tilbake. For første gang på mange år ser vi en sterk nedgang for nisjeavisene.
Les mer )

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no