Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Medielønnssamarbeidet - veiledning lønnsstatistikk

Bedrifter som er med i Medielønnssamarbeidet finner på denne siden veiledning for utfylling av lønnsstatistikken.

For hver av gruppene finnes det en generell veiledning som beskriver de ulike feltene som det skal innrapporteres data på. I tillegg finnes det en beskrivelse av stillingskodene og en nivåbeskrivelse.
NB! For journalistene er beskrivelsen av stillingskodene en integrert del av den generelle veiledningen. 

Veiledningene er lagret i PDF-format. For å kunne lese eller skrive ut disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på maskinen din. Dersom du har behov for å laste ned en versjon av dette programmet finner du det  på  http://www.adobe.no/

 

Funksjonærer

Grafisk

Veiledning funksjonærer
Beskrivelse av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

 

Veiledning grafisk
Beskrivelse av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

 

Pakkeri

Journalister

Veiledning pakkeri
Beskr. av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

 

Veil.redaksjonelt område
Nivå- og funksjonsoversikt

Funksjonsoversikt - detaljert

 


 

 

Generell veiledning: Hvordan legge inn data via web
Link: innlegging av data via web

Noen viktige prinsipper

Manuell eksport av data
 
Innsending via Excel

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no