Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Veiledning lønnsstatistikk

På denne siden finner du linker til veiledninger for utfylling av lønnsstatistikk for Mediebedriftenes Landsforening.

For hver av gruppene finnes det en generell veiledning som beskriver de ulike feltene som det skal innrapporteres data på. I tillegg finnes det en beskrivelse av stillingskodene og en nivåbeskrivelse.
NB! For journalistene er beskrivelsen av stillingskodene en integrert del av den generelle veiledningen. 

Veiledningene er lagret i PDF-format. For å kunne lese eller skrive ut disse må du ha Adobe Acrobat Reader installert på maskinen din. Dersom du har behov for å laste ned en versjon av dette programmet finner du det  på  http://www.adobe.no/

  Link: innlegging av data via web

Funksjonærer

Grafisk

Veiledning funksjonærer
Beskrivelse av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

Skjema for rapportering

Veiledning grafisk
Beskrivelse av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

Skjema for rapportering
 

 

Pakkeri

Journalister

Veiledning pakkeri
Beskr. av stillingskoder

Nivå- og funksjonsoversikt

Skjema for rapportering

Veil.redaksjonelt område
Nivå- og funksjonsoversikt

Skjema for rapportering

 


 

Generell veiledning: Hvordan legge inn data via web

Noen viktige prinsipper

Manuell eksport av data
 
Innsending via Excel


Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no