Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Nye kurstilbud fra IGM

Institutt for Grafiske Medier(IGM) tilbyr mange nye kurs i 2013. MBLs medlemmer kan via Grafisk Utdanningsfond (GU) søke om støtte til å gå på disse kursene. Se hvilke kurs som tilbys og hvordan man søker støtte her.

 

MBLs medlemmer er med og finansierer Grafisk Utdanningsfond (GU). Fondet skal stimulere til faglig påfyll, kompetanseheving og videreutvikling av bedriftene. Dersom en ansatt ønsker å oppdatere seg i et fag, så kan det søkes GU om tilskudd. Et av de viktigste kompetansesentrene for våre medlemmer er IGM - Institutt for grafiske og digitale medier. Dersom en ansatt ønsker å oppdatere seg i et fag, så kan det søkes GU om tilskudd.

IGM er en stiftelse fra 1999 opprettet i samarbeid mellom: Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Industri og Fellesforbundet. IGM er et ledende kompetansesenter innenfor digitale medier og visuell kommunikasjon for den nye integrerte informasjonsindustrien. Kundene er bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som publiserer informasjon, uansett medievalg.

 Kurspakke aktuelt nå:

• Adobe Web designer, start 11.2.2013

• Fra idé til trykksak, start 12.2.2013

• Adobe Creative designer, start 13.2.2013

 

IGMs studier gir deg praktisk og relevant kompetanse, som du kan bruke som en del av en Bachelorgrad.

Deltidsstudier med studiepoeng starter høsten 2013: 

• Macdesign - design av trykksaker, høgskolestudie deltid, 30 studiepoeng

• Grafisk design med prosjektledelse, 30 studiepoeng

• Webproduksjon, høgskolestudie deltid, 30 studiepoeng

• Webproduksjon, høgskolestudie heltid, 30 studiepoeng

• Interaksjonsdesign og brukervennlighet, 30 studiepoeng

 

Interaksjonsdesign og brukervennlighet – 30 studiepoeng. Fem samlinger fra: onsdag – fredag i perioden fra oktober 2013 til juni 2014.

WEBproduksjon – 30 studiepoeng, undervisning hver torsdagskveld fra: kl. 1630 – 2030 fra 12. september 2013 til juni 2014.

WEBproduksjon på DAGTID – 30 studiepoeng. Undervisning mandag - tirsdag fra kl. 09 - 15. Studiet starter 16. september - til 9. desember 2013. Siste eksamen 17. januar 2014.

Grafisk design med prosjektledelse – 30 studiepoeng, fem samlinger fra: torsdag – lørdag i perioden fra 19. september 2013 til juni 2014.

Macdesigner – 30 studiepoeng, undervisning hver tirsdagskveld fra: kl. 1630 – 2030 fra 10. september 2013 til juni 2014.

 

Ønsker du å søke støtte til å delta på disse kursene, kontakt GU-sekretariatet ved Kristin Ødegård ko@norskindustri.no .

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no