Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon
« Tilbake
Du er her »

Mobile tjenester

Våren 2007 etablerte MBL/NettForum en mobilgruppe. I denne gruppen inviteres de av medlemmene som ønsker det til å delta. Gruppen fokuserer på de fellestiltak som den mener kan bidra til økt bruk av mobilt internett.

En av de tingene det er arbeidet mest med er å få til et system som gjør det enklere for brukerne å skifte startside på sin mobil.

Høsten 2007 meddelte MBL/NettForum Telenor og Netcom at vi ønsket å diskutere en løsning som innebærer en nettsentrisk startsideløsning. I slutten  av november 2007 meddelte vi Telenor og Netcom at all nyhetsfeed til deres portaler ville bli stanset dersom partene ikke kom til enighet om et nytt system for startsider.

Etter flere forhandlingsrunder inngikk partene i februar 2008 intensjonsavtaler som innebærer at endelig avtale om nytt regime for startsider skal inngås våren 2008.

For mer informasjon kan Geir E Engen, tlf 22 86 12 47, kontaktes.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no