Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Avisbudene og rutetid – viktig seier i Lagmannsretten

Publisert: 02.11.12 kl. 00:00

Adressa Distribusjon fikk rettens medhold i at avisbud må forholde seg til den avtalte rutetid, og ikke ensidig kan endre denne. Iselin Bauer Seeberg, leder av MBLs juridiske avdeling, mener Lagmannsrettens dom er riktig og fornuftig.
Les mer )

Kompetansebevis for avisbud

Publisert: 09.01.09 kl. 00:00

Et utvalg fra NTF og MBL har utarbeidet et forslag til kompetansebevis for avisbud. Last ned beviset her.
Les mer )

Trykkeri/distribusjon

Publisert: 10.04.08 kl. 00:00

Trykkeri/distribusjon er interessegruppering i MBL som har som formål å behandle spørsmål av enhver art som er av felles interesse for dets medlemmer. Grupperingen skal virke for at medlemmene får rammebetingelser og arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet og som gir gode arbeidsplasser. Rekrutteringsspørsmål, grunnutdanning, etterutdanning og overenskomstforhold er en prioritert arbeidsoppgave.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no