Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Prosjekt rekruttering

Våre medlemmer har problem med rekruttering til avistrykkeriene. Tilgangen på lærlinger er ikke hva den var. Etter hva MBL erfarer er det om lag 20 trykkerlærlinger i medlemsbedriftene for tiden, og det ønskes minst 20 i nærmeste fremtid.

Før å forsøke å bedre rekrutteringen, og å gjøre bransjen mer kjent, både blant potensielle faglærere og elever på vei over i videregående, skole har MBL startet et rekrutteringsprosjekt med sikte på å markedsføre avistrykkeriene og avistrykkerfaget.

Det har kommet nye læreplaner og undervisningen er endret. Kvalitetsreformen har slått inn.

Vi har fått prosjekt til fordypning, vi har fått programområder hvor Teknikk og industriell produksjon og Produksjons- og industriteknikk fører frem til avistrykker eller produksjonstekniker for pakkeriet.

Spørsmål kan rettes til Steinar Webjørnsen, 22 86 12 40 eller sw@mediebedriftene.no

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no