Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Norsk Opplagskontroll AS

 

Selskapet ble stiftet i 2001, og eies med like deler av Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser (LLA) og Medietilsynet.  Daglig leder  Henry Nilsen (918 76 476) er selskapets eneste ansatte i trekvart stilling.

Virksomhetens formål er å foreta kontroll av opplaget for norske aviser, og yte rådgivning om opplagsberegning. Kontrollen utføres etter regelverk fastsatt av de tre eierne, som også er oppdragsgivere. Det vurderes løpende om selskapet skal forestå opplagskontroll også for andre organisasjoner og publikasjoner.

Se hjemmesidene til Norsk Opplagskontroll på www.opplag.no

Godkjente opplagstall finnes via linker til avisorganisasjonene. Regler for pressestøtte og utbetalinger finnes via link til Medietilsynet.

Bjørn Wisted (leder), MBL Mediebedriftenes Landsforening
Sølvi Ellingsen (nestleder), Medietilsynet Medietilsynet
Tor Erik Engebretsen, Medietilsynet  
Iselin Bauer Seeberg, MBL  
Holger Austvoll, LLA  
Rune Hetland, LLA Landslaget for lokalaviser

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no