Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Etikk

De fleste medlemmene i MBL er mediebedrifter med et publisistisk ståsted. MBL og medlemsbedriftene er medlemmer av Norsk Presseforbund (NP), et fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. MBLs medlemmer er gjennom organisasjonens vedtekter forpliktet til å følge pressens etiske regelverk.

NP skriver blant annet dette om presseetikk:

”De etiske normene og den selvjustis som pressen driver, er i første rekke ment å beskytte enkeltpersoner mot krenkende og skadelig publisitet. Derfor har pressen hele tiden beholdt «Vær Varsom» som overskrift på plakaten. Men Vær Varsom-plakaten uttrykker også pressens samfunnsrolle og de rettigheter og forpliktelser pressen har i et fritt samfunn. Pressens innsats i enkeltsaker har i mange tilfeller vært en utløsende faktor for å hindre urett og rette opp feilaktige disposisjoner i samfunnet.

En ansvarlig presseetisk vurdering legitimerer derfor at det rettes et kritisk lys ikke bare mot offentlige handlinger og institusjoner, men også mot personer som i kraft av sin stilling eller sitt tillitsverv, må regnes som offentlige personer.

Presseetikken skal ikke beskytte det kritikkverdige, men de presseetiske normer skal hjelpe redaksjonen til ikke å påføre mennesker en unødig lidelse. Det er gjennom en drøfting av de etiske konflikter at redaksjonen – redaktører og journalister – utvikler en ansvarlig og bevisst holdning til hva som kan og bør publiseres.”

For å ivareta denne rollen best mulig har mediene selv utformet en rekke etiske prinsipper og retningslinjer. Disse er ”Vær Varsom-plakaten”, ”Redaktørplakaten” og ”Tekstreklameplakaten”.

Vær Varsom-plakaten

Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001, og 2005 av Norsk Presseforbund. Siste revisjon skjedde med virkning fra 1. januar 2006, da en blant annet myket opp de tidligere strenge reglene vedrørende omtale av selvmord, skjerpet inn kravene til tilsvar og presidering av identifiseringskrav og behov.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager knyttet til brudd på plakaten, samt i øvrige presseetiske spørsmål.

Vær Varsom-plakaten (bokmål)

Vær Varsom-plakaten (nynorsk)

Vær Varsom-plakaten (samisk)

Vær Varsom-plakaten (english)

 

Redaktørplakaten

Tekstreklameplakaten (bokmål)

Tekstreklameplakaten (Nynorsk)

Veileder til omtale av selvmord

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no