Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Om MBLs lønnsstatistikk

Mediebedriftene samler årlig inn en rekke opplysninger om lønn fra sine medlemsbedrifter. Innsamling av statistikken skjer i samarbeid med de ulike arbeidstagerorganisasjonene.

 

Tallene innrapporteres av den enkelte medlemsbedrift. Totalt innrapporteres lønnsopplysninger for nærmere 9 500 medarbeidere hos våre medlemmer. Tallene blir gjennomgått og kvalitetetssikret av MBL før rapportene publiseres.

Rapportene foreligger i forkant av de årlige lønnsoppgjørene.
Kontaktpersoner vedr. lønnsstatistikken er Geir E Engen (ge@mediebedriftene.no) og Britt Øien (britt@mediebedriftene.no)

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no