Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

1.juli 2011: Nye regler for oppfølging av sykemeldte

Fra 1. juli 2011 innføres nye regler for oppfølging av sykemeldte. De nye reglene innebærer at arbeidsgiver får plikt til raskere oppfølging av arbeidstaker som er sykemeldt. Samtidig kan arbeidsgiver risikere sanksjoner ved brudd på regelverket.

Lovendringene er slik:

- Arbeidsgiver skal senest ha utarbeidet oppfølgingsplan når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker.

- Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til sykemelder så snart den er utarbeidet og senest innen fire uker.

- Arbeidsgiver skal avholde dialogmøte innen syv uker.

- Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplanen til NAV når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i ni uker, samt i forkant av dialogmøter etter folketrygdloven (dialogmøte 2 eller 3).

- NAV kan fatte vedtak om gebyr dersom arbeidsgiver ikke overholder reglene om oppfølgingsplan eller dialogmøte. Før NAV fatter vedtak om gebyr skal NAV gi arbeidsgiver varsel med tre ukers frist for overholdelse av pliktene.

-NAV kan også fatte vedtak om overtredelsesgebyr dersom arbeidsgiver ikke utleverer oppdatert oppfølgingsplan etter innkalling til dialogmøte 2 eller 3, eller ikke deltar i disse møtene.

Mer info fra NHO her:

Se nærmere informasjon fra NAV her:

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no