Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Om Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.

Organisasjonen teller 324 medlemmer pr. 31.12.2012, hvorav 181 er avisbedrifter, 21 trykkerier, 28 distribusjonsselskaper, 13 fjernsynsselskaper, 12 annonsesamkjøringer, 17 konserner og driftsselskaper, 16 ukepresse, 8 multimedieselskaper, 2 pressebyråer  og 2 reklamebyrå/mediebyråer. 23 selskaper kommer inn under kategorien annet.

Medlemsavisene representerer ca 97 prosent av det totale avisopplaget. Mediebedriftene er medlem av NHO, og er den sentrale forhandlingspart i forhold til avisenes arbeidstagerorganisasjoner.

Fagområde ”Avis” omfatter markeds- informasjons- og strategiarbeid innen avisområdet. Spørsmål om trykkeri/pakkeri og distribusjon kommer inn under ”Avis”. Fagområdet har ansvaret for den årlige  Aviskatalogen og leserundersøkelsen  Forbruker & Media.

Fagområde ”Tariff- og arbeidsgiverpolitikk” omfatter spørsmål knyttet til tarifforhandlinger, tvistesaker og konsulentvirksomhet overfor medlemmene om juridiske spørsmål. Fagområdet har ansvaret for ukepresse og magasiner

Fagområde ”Medie- og næringsjus” dekker spørsmål knyttet til copyright, presseetikk og ytringsfrihet, samt lover som angår bransjen.

Fagområde ”Næringspolitikk” omfatter utredningsarbeid og kontakt med organisasjoner og polititiske beslutningstakere.

Fagområde ”Nett/Mobil” dekker oppgaver som har med digitale medier og statistikk å gjøre. Dessuten NettForum og Mediebedriftenes Klareringstjeneste.

Fagområde ”TV og Radio” dekker oppgaver som har med lokal-tv, produksjonsselskaper og radio å gjøre.

 

Gjennom Avis i Skolen bidrar Mediebedriftene til at elever i grunn- og videregående skole får kunnskap om avis.

Datterselskapet  Papirkjøp A/S gjennomfører på vegne av medlemmene de sentrale forhandlingene med avispapirleverandørene.

Datterselskapet NADA AS utvikler og selger programvare for digital annonseoverføring.

Datterselskapet Norsk Opplagskontroll AS foretar opplagskontroll og yter rådgivning om opplagsberegninger.

Datterselskapet  Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS ivaretar avisenes interesser i forbindelse med digital kopiering.

Nettforum organiserer de viktigste nettaktørene og arbeider for å skape gode rammevilkår for innholdsleverandørene på mobile og faste nett.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no