Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Årets mediepriser 2012: Konkurransen er igang.

Finn frem det aller beste mediehuset ditt har produsert i løpet av 2012. Bli med på mediebransjens store konkurranse, samt prisutdeling og happening i Bergen 8.mai 2013. Igjen inviterer Mediebedriftenes Landsforening alle norske aviser, magasiner, ukeblader, nettaviser, web-TV – og lokal-TV-stasjoner til å delta i den store konkurransen om de gjeveste medieprisene.

 

Alle prisvinnere blir invitert til å delta på den store prisfesten i forbindelse med konferansen Nordiske Mediedager i Bergen.

De nominerte i hver kategori offentliggjøres i løpet av mars og april.

Grunnbeløpet er på 450 kroner. For hvert bidrag som sendes inn, koster det 400 kroner.

Det kan sendes inn maksimalt seks bidrag i hver kategori.
 

Siste frist for innsendelse er 1. februar 2013.

Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på.

Bidrag i klassene avis og ukeblad/magasin sendes inn til:

Mediebedriftenes Landsforening,

Kongens gate 14,

0153 Oslo

Merk konvolutten: ÅRETS MEDIEPRISER

Deltagerblankett - AVIS

Deltagerblankett - UKEBLAD/MAGASIN

Bidrag i klassen nett/TV/mobil sendes inn via elektronisk skjema på MBLs nettsider. HER.

 

Har du spørsmål om konkurransen kontakt Informasjonsansvarlig Trine Ohrberg-Rolfsrud e-post trine@mediebedriftene.noeller tlf: 920 62 196

 

Klasse:

Årets magasin/ukeblad priser

Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn. 

 Kategorier:

Årets førsteside
Her vurderes førstesider, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er en av de viktigste kriteriene for en god førsteside.  Samspill mellom tekst og bilde er viktig.  Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets forbrukersak
Her vurderes forbrukersider, tester og guider. Leserens nytteverdi er sentral her. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets inspirasjonssak

Dette er en kategori som favner noe bredere enn en ren forbrukersak, test og/eller guide. Her vil ofte bildene være i fokus og en kombinasjon av journalistisk og visuell helhet blir viktig. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets feature-/kulturside
Featuresider og oppslag, samt kultursider, portrett og intervju som er å betrakte som feature. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasinfoto
Denne kategorien inkluderer alt av flotte reportasjefoto, og kan være et enkelt bilde eller en fotoserie. Merk bildene med navn på fotograf. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyskapning
Nye magasiner/ukeblader eller nyutviklede magasin/ukebladprodukter sendes inn i denne kategorien. Legg gjerne ved en begrunnelse av prosjektet. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasin/ukeblad
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Deltagende magasiner/ukeblader må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør bli kåret til årets magasin/ukeblad. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.


 


Klasse:

Årets Nett/TV/Mobil priser

Bidragene sendes inn på via elektronisk skjema på www.mediebedriftene.no

Dersom bidragene ikke lenger er tilgjengelig på nettstedet, må materialet leveres på en USB-stick. Begrunnelse og forklarende tekster m.m. skal også leveres elektronisk på e-post til ge@mediebedriftene.noog trine@mediebedriftene.no. Send en e-post for hele påmeldingen, ikke én per kategori. Det kan sendes inn maksimalt seks(6) bidrag i hver kategori.

Kategorier:

Årets lokale nettavis

Årets nasjonale nettavis

Årets nisje/nyttenettsted

Årets tablet/mobilutgave

Årets innovasjon
Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. I tillegg kan det sendes inn spesialsatsinger der nettets muligheter tas i bruk på nye og spennende måter. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets reportasje på web-TV/lokal-TV
Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets programserie på web-TV/lokal-TV
Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter. Send inn maksimalt seks bidrag. Programmer finansiert via Fagutvalget blir vurdert der og skal derfor ikke meldes på i denne klassen.

Årets nettsted
Vinneren i denne klassen skal være et mediehus som har utmerket seg spesielt. Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon.  Prisen omfatter alle digitale kanaler et mediehus har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må avisen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.


 


Klasse:

Årets avispriser

Alle aviser konkurrerer mot hverandre. Bidragene sendes inn på papir. Merk bidragene tydelig! Alle bidrag skal være godt merket med publikasjonstittel og publiseringsdato på baksiden av bidraget. Reportasjer som går over flere sider skal festes sammen slik at de kan brettes ut som en lang remse, og ikke må vendes på. Legg også ved en USB-stick med pdf av alle sidene dere sender inn. 

Kategorier:

Årets førsteside
Her vurderes førstesider, ikke seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside.  Samspill mellom tekst og bilde er viktig.  Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets magasincover/seksjonsforside
Her vurderes magasin-, seksjons- og bilagsforsider. Umiddelbar kommunikasjon er et av de viktigste kriteriene for en god førsteside.  Samspill mellom tekst og bilde er viktig.  Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyhetsside
Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller nyhetsfeature. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets sportsside
Her kan det sendes inn nyhetssider, oppslag eller sportsfeature. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets forbrukerside
Her kan det sendes inn saker og reportasjer som viser god forbrukerjournalistikk. Leserens nytteverdi er sentral her. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets feature-/kulturside
Her sendes det inn featuresider og oppslag. I denne kategori bedømmes featuresider, hvor artiklene kan gå over én eller flere sider.Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets avismagasin
Send inn helgemagasin eller spesialmagasin. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør kåres til årets avismagasin. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets nyskapning
Aviser som er redesignet i 2012, eller aviser som har laget nye avisprodukter kan sende inn bidrag her, legg ved en begrunnelse for hvorfor man bør vinne denne klassen. Send inn maks seks bidrag.

Årets Avis
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Deltagende aviser må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør bli kåret til årets avis. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må avisen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no