Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Om MBL/NettForum

MBLs gruppering for digitale medier, MBL/NettForum, er organisasjonen for innholdsleverandørene på nett i Norge. Blant medlemsbedriftene i NettForum finner du alle de største innholdsleverandørene, blant annet VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten, Eniro og Nettavisen

Formål
MBL/NettForum skal arbeide for å skape muligheter for en bærekraftig utvikling og gode rammevilkår for leverandører av digitalt innhold i Norge. Det vil blant annet si:

Å fremme de nye elektroniske kanalene som annonsekanal(er), og ha som mål at den dokumentasjon som annonsørene etterspør fremskaffes. Videre skal NettForum arbeide for å øke kunnskapen om disse kanalene som annonsekanal

Å arbeide aktivt i forhold offentlige myndigheter, politiker o.a. for å skape forståelse for innholdsbransjens behov og særpreg

Å forvalte avtalen som er inngått mellom Innholdsnett og eSolutions, og arbeide for at den løsningen som er valgt blir bransjestandard

Å arbeide for en mer rettferdig fordeling av de verdier som innholdsleverandørene er med på å skape. Herunder også utrede ulike modeller for å ta betalt for innhold og tjenester på nettet

Å arbeide aktivt i forhold til rettighetsproblematikk i digitale medier. Blant annet kopiering samt bruk av lyd / musikk, bilder og video

Organisering
MBL/NettForum er organisert slik at vi har en bredt sammensatt referansegruppe som møtes 2-4 ganger i året. Ny Referansegruppe ble valgt 8. desember 2006.

Det ble også valgt ny Styringsgruppe på vårt medlemsmøte 8. desember 2006. Styringsgruppen består av syv personer og møtes månedlig. Styringsgruppen som nå er valgt skal sitte ut 2008.

Videre har vi nedsatt et Metodeutvalg som skal vedlikeholde og håndheve regelverket for måling av nettsteder. Metodeutvalget møtes månedlig.  sammensetning.

MBL/NettForum har også opprettet flere arbeidsgrupper som arbeider med ulike saksområder:
- mobil
- annonsering
- NIX

Referansegruppen:
Stephan Granhaug, Dagbladet
Bjørn Tore Lysnes, Bergensavisen
Rune Røsten, DB Medialab
Morten Rød, Fædrlandsvennen
Terje Seljeseth, Finn.no
Knut Sætre, Harstad Tidende Gruppen
Bjarne Andre Myklebust, NRK
Vivi Nysæther, Edda Digital
Tore Andre Godager, Eniro SOL 
Tor Arne Fanghol, Bergens Tidende
Gunnar Stavrum, Nettavisen 
Tore Stensvold, Teknisk Ukeblad
Espen Udland, Startiden
Rolf Dyrnes Svendsen, Adresseavia
Geir Larsen, VG Nett
Stig Frode Opsvik, API

Styringsgruppen:
Terje Haug, Edda Media
Bjarne Andre Myklebust, NRK
Stig Frode Opsvik, API
Geir Larsen, VG Nett
Stephan Granhaug, DB Medialab
Gunnar Stavrum, Mediehuset Nettavisen
Kristin Granli, Aftenposten Interaktiv

 

Ta kontakt med fagsjef for digitale medier, Geir Engen, for mer informasjon

MBL/Bilder/Fagsjefer/.w468/FagsjefEngen.jpg


Geir Engen, fagsjef for digitale medier
Direktetelefon: 22 86 12 47
Mobiltelefon: 951 99 067                 
E-post: ge@mediebedriftene.no

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no