Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Nær en milliard annonsekroner på nett i første halvår

Det ble omsatt annonser på internett for nær en milliard kroner i første halvår 2008. Dette er en økning på 15 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Merkevareannonseringen endte på 710 millioner, noe som innebærer en økning på 13 prosent fra første halvår 2007.

I første halvår av 2008 har det vært økning i alle rubrikk-kategoriene med unntak av Stilling ledig, som har hatt en nedgang på 1 prosent.

Tallene for juni viser at det ble omsatt merkevareannonser for over 117 millioner kroner i juni, noe som innebærer en vekst i merkevare på 13 prosent sammenlignet med juni i fjor. For merkevare og rubrikk sammen var det en økning på 10 prosent i samme måned. Blant rubrikkene var det en økning på 24 prosent for Bil/motor i juni, mens det for stilling ledig og Annet var en nedgang sammenlignet med juni i 2007.

I juli var veksten i merkevareannonseringen på 2 prosent, mens en sterk vekst for Bil/motor medførte at totalomsetningen på nett i juli vokste 10 prosent sammenlignet med fjoråret. Totalt ble det omsatt nettannonser for nærmere 108 millioner i juli.

- At vekstraten er lavere enn tilfellet har vært tidligere er ikke overraskende. Dette fordi vi ser tegn til at det bremser noe opp, men først og fremst fordi tallene fra 2007 var meget gode og rekordhøye. Nettet er i ferd med å modnes, dvs. at det etter hvert er mye penger der. Økningen i kroner er stor, og nettet er vinneren også i år, noe vi tror at IRM-tallene som presenteres i begynnelsen av september vil vise, sier Geir Engen, fagsjef for digitale medier i MBL.

- De lokale nettavisene i Norge har hatt en kraftig trafikkvekst de siste året. Mye av dette skyldes lokale satsninger på innhold og kvalitet i produktet, samt økningen i brukernes anvendelse av de lokale nettavisene for å holde seg oppdatert på informasjon i det lokale miljø, sier Trude Margel, adm.dir i Mediasite.

Brukerundersøkelsen Mediasite foretok i februar på sine nettaviser viser svært interessante funn. Undersøkelsen ble foretatt gjennom Easy Research med hele 6 500 respondenter. 34,9 % er inne på sin lokale nettavis flere ganger om dagen mens 43,9 % er inne daglig. 80,6 % av brukerne bor i lokalavisens distribusjonsområde hvilket tilsier at brukerne av nettavisene er lokalt forankret. 58 % kjøper ofte eller av og til vare og tjenester på nett.

Mediasite Nett har over 7,5 mill. brutto sidevisninger og mer enn 740 000 unike brukere pr uke. Omsetningsveksten følger den kraftige utviklingen med 202 % vekst i riksmarkedet pr mai. Sammenlignet med MiOs mai-tall på 33 % vekst i byråformidlet nettreklame belyser dette en klar markedsandelsutvikling.

- Veksten så langt skyldes en kombinasjon av en ung kanal (de lokale nettavisene) som er i ferd med å utvikle sitt potensial samt annonsørenes økende interesse for lokaltilpasset reklame, sier Margel.

 

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no