Søk:
Søk
# Avis           # Ukepresse           # TV/radio           # Nett/mobil           # Trykk/distribusjon

Nytt sykmeldingsskjema: Avventende sykmelding

Bedre kommunikasjon mellom arbeidstaker, sykmelder og arbeidsgiver skal bidra til å få ned sykefraværet. Det skjer blant annet gjennom en såkalt "avventende sykmelding".

Et nytt sykemeldingsskjema ble tatt i bruk fra 1. september. Den nye blanketten skal styrke dialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege gjennom hele sykemeldingsperioden. I denne forbindelse åpnes det en telefonlinje i NAV for arbeidsgiver når det gjelder det nye sykemeldingsskjemaet og ordningen Raskere tilbake: 75 42 64 06.

I tillegg innføres det en ordning med "avventende sykemelding". Dette er aktuelt de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden) av en eventuell sykemeldingsperiode. Hvis det ikke er noe medisinsk i veien for å være på jobb, vil lege/sykmelder be arbeidstageren ta blanketten med til arbeidsgiver og snakke om muligheter til å være i aktivitet på arbeidsplassen.

Den nye sykmeldingsblanketten har to nye elementer:

1) Avventende sykmelding
Legen vurderer at arbeid/aktivitet er mulig, utsetter sykmelding og "sender ballen" over til arbeidsgiver som sammen med arbeidstaker vurderer tilretteleggingsmuligheter i virksomheten. Avventende sykmelding kan brukes de første 16 dagene i et sykefravær.

2) Kommunikasjonskanal mellom arbeidsgiver og lege
Den nye blanketten åpner for dialog mellom arbeidgiver og lege i hele sykefraværsperioden. Legen kan krysse av for ønske om informasjon fra arbeidsgiver og i et eget felt kan arbeidsgiver gi legen informasjon om muligheter og begrensninger på arbeidsplassen.

Les mer på NAVs hjemmesider.

Endringene i sykmeldingspraksis fra 1. mars 2007 stiller nye krav til arbeidsgiver, arbeidstaker, legen og NAV. Sentralt i arbeidsgivers forpliktelser er å utarbeide oppfølgingsplan for sykmeldte innen 6 uker og innkalle til dialogmøte for ansatte som har vært 100% sykmeldt i 12 uker.

 

 

Aktivitetskalender


Tidligere nyhetsbrev: Uke 23 | Uke 5 | Uke 4 | Uke 3 | Uke 2 | Uke 51 | Eldre »
Medienettverket Aviskatalogen Unge lesere Papirkjøp AS Mediebedriftenes klareringstjeneste NADA Avis i skolen

Kongens gate 14, 0153 Oslo | Telefon: 22 86 12 00/46 86 03 77 | Telefax: 22 86 12 02 og 22 42 26 11 | post@mediebedriftene.no